Vesivastuullisuus

Vesivastuullisuus tarkoittaa, että yritys käyttää vettä ympäristön kannalta kestävästi ja että veden käyttö on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Se merkitsee, että yritys kantaa vastuun vaikutuksistaan ja hallitsee toimintansa vesiriskit.
Globaalit vesikriisit koskettavat kaikkia. Ne voivat liittyä veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen tai tehottomaan ja epäoikeudenmukaiseen sääntelyyn, jotka kaikki lopulta vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö on ollut mukana perustamassa vesivastuusitoumuksen osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tukeakseen yritysten vesivastuutyötä. Vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yritykset ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa.

Vaikka Suomessa vesivarojen käyttö on kestävää ja vesien tila on pääsääntöisesti hyvä, suomalaisyritykset toimivat ja niillä on alihankkijoita myös alueilla, joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä ongelmista. Maatalous on maailmanlaajuisesti suurin vedenkäyttäjä ja suomalaisten kuluttamien elintarvikkeiden arvioidaan aiheuttavan noin 80 prosenttia Suomen yhteenlasketusta kokonaisvesijalanjäljestä (WWF, 2012). 

Muualla verkossa

www.vesi.fi/vesivastuullisuus/ 

Lisätietoja

Antti Parjanne, johtava vesitalousasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162071   Sähköpostiosoite: