Vesivastuusitoumus

Globaalit vesikriisit koskettavat kaikkia. Vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yritykset ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa.

Maatalous on maailmanlaajuisesti suurin vedenkäyttäjä ja suomalaisten kuluttamien elintarvikkeiden arvioidaan aiheuttavan noin 80 prosenttia Suomen yhteenlasketusta kokonaisvesijalanjäljestä (WWF, 2012). Biotaloudessa vettä tarvitaan monella tapaa, esimerkiksi  metsän kasvuun, prosessi- ja jäähdytysvetenä sekä raaka-aineena.

Vaikka Suomessa vesivarojen käyttö on kestävää ja vesien tila on pääsääntöisesti hyvä, suomalaisyritykset toimivat ja niillä on alihankkijoita myös alueilla, joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä ongelmista. Vesiriskit voivat liittyä veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen tai tehottomaan ja epäoikeudenmukaiseen sääntelyyn, jotka kaikki lopulta vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen.

Yrityksillä voi olla keskeinen rooli ja vastuu haasteiden ratkaisussa. Ne voivat osaltaan huolehtia toimipaikkojensa ja alihankkijoidensa veden käytön kestävyydestä sekä kehittää kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat perustaneet sitoumuksen osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tukeakseen yritysten vesivastuutyötä. Sitoumuksen perustajat edistävät kestävää veden käyttöä ja hallintaa sekä kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä ja parhaiden käytänteiden kehittämisessä.