Metsästyksen rajoittaminen ja ministeriön asetukset

Metsästystä voidaan säädellä erilaisin metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädetyin perustein.

Suomalaisen metsästyslainsäädännön ja metsästyksen perustana on kestävän käytön periaate. Metsästystä säädellään ottamalla huomioon riistaeläinkantojen suuruus ja kehitys. Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa erilaisilla riistaseurantamenetelmillä ajantasaista tietoa metsästyksen säätelyä koskevan päätöksenteon pohjaksi.

Vapaaehtoinen rajoittaminen

Metsästysseurat ja muut metsästysoikeuden haltijat tekevät usein vapaaehtoisia metsästysrajoituksia. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tietyn riistaeläinlajin metsästyksen kieltämisellä, rauhoitusalueiden perustamisella tai saaliskiintiöin.

Myöskään metsästäjän omaa vastuuta ei saa unohtaa. Jokainen metsästäjä voi omilla metsästystavoillaan vaikuttaa siihen, että metsästys on kestävän käytön periaatteen mukaista.

MMM:n asetukset metsästyksen rajoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö säätää metsästysvuoden suurimmista sallituista saalismääristä sekä metsästysajan lyhentämisestä tai kieltämisestä antamillaan asetuksilla. Voimassa olevat saalismääriä ja metsästysajan lyhentämistä tai kieltämistä koskevat säädökset on koottu tälle sivulle metsästysvuodesta 2015-2016 alkaen.

2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023-2024 ja 2024-2025

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023-2024 ja 2024-2025

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023-2024

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2021-2024 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2021-2024 annetun asetuksen kumoamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS metsähanhen metsästyksen metsästysvuonna 2023-2024

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS nokikanan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus nokikanan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023-2026

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

MUISTIO: maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön ASETUS poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024

MUISTIO Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024

2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksstä metsästysvuosina 2022-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022-2024

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2022-2023

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2022-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuosina 2022-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022-2023 

Muistio liite Suomen Riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi metsästysvuodelle 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022–2023, voimaan 20.8.2022

Metsähanhimuistio 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023

Karhumuistio 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta 2022-2024

Haahka asetusmuistio 2022-2024

2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

Ahma asetusmuistio 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

Susi asetusmuistio 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2021-2022 voimaan 15.10.2021 

Ilves asetusmuistio 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriön metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2021–2022, voimaan 10.9.2021

Metso, teeri, pyy ja riekko, asetusmuistio 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämeren norpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2021-2026

Itämeren norppa, asetusmuistio

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022, voimaan 12.7.2021

Karhumuistio 2021–2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2021–2024, voimaan 20.8.2021

Alli, asetusmuistio 2021-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2021–2022, voimaan 20.8.2021

Metsähanhi, asetusmuistio 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2021–2024, voimaan 20.8.2021

Punasotka, asetusmuistio 2021-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2021–2024, voimaan 20.8.2021

Tukkakoskelo, asetusmuistio 2021-2024

2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2020-2021 (821/2020), voimaan 24.11.2020

Ahma-asetus, muistio 2020-2021

Ahma-asetus, lausuntoyhteenveto 2020-2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2020-2021 (693/2020), voimaan 16.10.2020

Ilvesmuistio ja lausuntoyhteenveto 2020-2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021 (643/2020), voimaan 10.9.2020

Muistio metsäkanalinnut 2020-2021 + Liite

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021 (586/2020), voimaan 20.7.2020

Euroopanmajavamuistio 2020-2021

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021 (585/2020), voimaan 17.7.2020

Itämeren norppa muistio 2020-2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021 (547/2020), voimaan 6.7.2020

Karhumuistio 2020-2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2020–2023 (531/2020), voimaan 10.8.2020

Merihanhimuistio 2020-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021 (530/2020), voimaan 20.8.2020

Metsähanhimuistio 2020-2021

2019

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 (1240/2019), voimaan 12.12.2019

Ahmamuistio 2019-2020

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 (996/2019), voimaan 3.10.2019

Ilvesmuistio ja muistion liite

MMM:n asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019-2020 (974/2019), voimaan 10.9.2019

Metsäkanalintumuistio

MMM:n asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019-2020 (946/2019), voimaan 20.8.2019

Metsähanhimuistio 2019-2020

MMM:n asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020 (902/2019), voimaan 10.8.2019

Merihanhimuistio 2019–2020

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 (901/2019), voimaan 19.7.2019

Euroonpanmajavamuistio 2019–2020

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 (898/2019), voimaan 17.7.2019

Itämerennorppamuistio 2019–2020

MMM:n asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019–2022 (897/2019), voimaan 17.7.2019

Hallimuistio 2019–2022

MMM:n asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 (860/2019), voimaan 9.7.2019

Karhumuistio 2019–2020

MMM:n asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta 2018-2021 (613/2019), voimaan 22.5.2019

Haahkamuistio 2018-2021

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2018-2019, voimaan 18.1.2019

2018

Ahmamuistio 2018-2019

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, voimaan 12.10.2018

Ilvesmuistio 2018-2019

MMM:n asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2018–2019 (769/2018), voimaan 10.9.2018

Metsäkanalintumuistio 2018-2019

Liite muistioon

MMM:n asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018-2021 (713/2018), voimaan 20.8.2018 ja se on voimassa 31.7.2021

Tukkakoskelomuistio 2018-2021

MMM:n asetus punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018-2021 (712/2018), voimaan 20.8.2018 ja se on voimassa 31.7.2021

Punasotkamuistio 2018-2021

MMM:n asetus allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2018–2021 (711/2018), voimaan 20.8.2018 ja se on voimassa 31.7.2021.

Allimuistio 2018-2021

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2018—2019, (589/2018), voimaan 1.8.2018

Euroopanmajavamuistio 2018-2019

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2018—2019, (588/2018), voimaan 1.8.2018

Itämerennorppamuistio 2018-2019

MMM:n asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2018—2019 (587/2018), voimaan 1.8.2018

Hallimuistio 2018-2019

MMM:n asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, (557/2018), voimaan 10.8.2018

Merihanhimuistio, muutos 2018

MMM:n asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018-2019 (496/2018), voimaan 2.7.2018

Karhumuistio 2018-2019

2017

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018 (5/2018), voimaan 9.1.2018

Ahmamuistio 2017-2018

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 675/2017, voimaan 10.10.2017

Ilvesmuistio 2017-2018

MMM:n asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018, 604/2017, voimaan 10.9.2017

Metsäkanalintumuistio 2017-2018

Liite metsäkanalintumuistioon 2017-2018

MMM:n asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017-2019 (518/2017), voimaan 20.8.2017

Metsähanhimuistio 2017-2019

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2017-2018, (513/2017), voimaan 1.8.2017

Itämeren norppa -muistio 2017-2018

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2017-2018, (512/2017), voimaan 1.8.2017

Saukkomuistio 2017-2018

MMM:n asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2017-2018, (511/2017), voimaan 1.8.2017

Hallimuistio 2017-2018

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2017-2018, (510/2017), voimaan 1.8.2017

Euroopanmajavamuistio 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017-2018, julkaistu 6.7.2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordnig om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2017-2018, utgiven den 6 juli 2017

Karhuasetus muistio 2017-2018

2016

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017 (88/2017), voimaan 10.2.2017

Ahmamuistio 2016-2017

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016-2018 (1335/2016), voimaan 28.12.2016

Susimuistio 2016-2018

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017 (841/2016), voimaan 10.10. 2016

Ilvesmuistio 2016-2017

MMM:n asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017 (659/2016), voimaan 10.9.2016

Metsäkanalinnut -muistio 2016-2017

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017 (615/2016), voimaan 5.8.2016

Saukkomuistio 2016-2017

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017 (614/2016), voimaan 5.8.2016

Itämeren norppa -muistio 2016-2017

MMM:n asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017 (613/2016), voimaan 5.8.2016

Europanmajavamuistio 2016-2017

MMM:n asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2016-2017 (612/2016), voimaan 1.8.2016

Hallimuistio 2016-2017

MMM:ön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017 (587/2016), voimaan 4.7.2016

Karhumuistio 2016-2017

MMM:ön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016-2019 (586/2016), voimaan 1.8.2016

Merihanhimuistio 2016-2019

MMM:ön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016-2017 (585/2016), voimaan 1.8.2016

Metsähanhimuistio 2016-2017

2015

MMM:ön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2015-2016 (1488/2015)

Susimuistio 2015-2016

MMM:ön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015-2016 (1268/2015)

Ilvesmuistio 2015-2016

Muutosasetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015-2016 (1239/2015)

Muutosmuistio metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä 2015-2016

MMM:ön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015-2016 (1083/2015)

Muistio metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä 2015-2016

MMM:ön asetus uroshaahkan metsästyksen rajoittamisesta 2015-2018 (1077/2015)

Uroshaahkamuistio 2015-2018

MMM:ön asetus poikkeusluvalla sallitusta saukon metsästyksestä 2015-2016 (869/2015)

Saukkomuistio 2015-2016

MMM:ön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä 2015-2016 (868/2015)

Itämeren norppa-muistio 2015-2016

MMM:ön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä 2015-2016 (867/2015)

Euroopanmajavamuistio 2015-2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä 2015-2016 (866/2015)

Hallimuistio 2015-2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015-2016 (856/2015)

Karhumuistio 2015-2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015-2016 (789/2015)

Metsähanhen metsästyskielto muistio 2015-2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2013-2016 (572/2013)

Merihanhimuistio 2013-2016

 

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: vuosittaiset metsästysajat

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: