Metsästyksen rajoittaminen ja ministeriön asetukset

Metsästystä voidaan säädellä erilaisin metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädetyin perustein.

Suomalaisen metsästyslainsäädännön ja metsästyksen perustana on kestävän käytön periaate. Metsästystä säädellään ottamalla huomioon riistaeläinkantojen suuruus ja kehitys. Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa erilaisilla riistaseurantamenetelmillä ajantasaista tietoa metsästyksen säätelyä koskevan päätöksenteon pohjaksi.

Vapaaehtoinen rajoittaminen

Metsästysseurat ja muut metsästysoikeuden haltijat tekevät usein vapaaehtoisia metsästysrajoituksia. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tietyn riistaeläinlajin metsästyksen kieltämisellä, rauhoitusalueiden perustamisella tai saaliskiintiöin.

Myöskään metsästäjän omaa vastuuta ei saa unohtaa. Jokainen metsästäjä voi omilla metsästystavoillaan vaikuttaa siihen, että metsästys on kestävän käytön periaatteen mukaista.

MMM:n asetukset metsästyksen rajoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö säätää metsästysvuoden suurimmista sallituista saalismääristä sekä metsästysajan lyhentämisestä tai kieltämisestä antamillaan asetuksilla. Voimassa olevat saalismääriä ja metsästysajan lyhentämistä tai kieltämistä koskevat säädökset on koottu tälle sivulle metsästysvuodesta 2015-2016 alkaen.

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: vuosittaiset metsästysajat

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162432