2019 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa 21 uutta kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta vuonna 2019 yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman toteuttamiseen (ekosyteemipalvelujen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden hyödyt ja haitat), riskinhallinnan mahdollisuuksiin ja kannustimiin tuotannossa sekä hyvän eläin- ja kasviterveyden turvaamisessa, suomalaisen tuotannon vahvuuksien hyödyntämiseen, kilpailukyvyn ja ilmastoystävällisyyden parantamiseen uusilla jalostusmenetelmillä, digitalisaation hyödyntämiseen maa- ja elintarviketaloudessa sekä maatalouden hallittuun rakennemuutokseen ja yrittämisen uusiin muotoihin. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

ERA-NETin SusCrop (Sustainable Crop Production / Kestävä kasvintuotanto) yhteydessä on suositeltu rahoitettavaksi 13 kansainvälisessä yhteistyössä tehtävää hanketta, joista viidessä on mukana suomalaisia tutkijoita. Suomalaisten osahankkeiden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta.

Seuraavassa on listattu vuonna 2019 rahoitetut hankkeet.

 

Kansalliset hankkeet

Kansainväliset kauppasopimukset, Brexit ja Suomen maa- ja elintarviketalous

Menestyvät maataloustuottajat

Pellonomistaja- ja viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä

Automatic monitoring of the health of newborn piglets and sows during the first days of lactation

Digitalisaatio - mahdollisuudet käytännön sovelluksiksi

Hiililaskuri Taloustohtoriin

Lypsylehmän resurssitehokkuuden ja ympäristökestävyyden jalostaminen

Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen

Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat

Genomivalinnalla punahomeen kestäviä kauralajikkeita

Elintarvikepetosten torjunta: elintarviketurvallisuuden ja yritysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen

Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä

Kolibasilloosin hallinta siipikarjan tuotantoketjussa

Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa

Mikrobilääkkeet Minimiin

Porojen kastrointikipu ja hyvinvointi

Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa

Perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit

Nurmi hiilinieluna

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle

Valkoposkihanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen ennaltaehkäisy

 

ERA-NET SusCropin haun kautta rahoitettavat kansainväliset hankkeet

RYE-SUS: Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments

ProFaba: Developing improved Vicia faba breeding practices and varieties to drive domestic protein production in the European Union

AC_DC-weeds: Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

BARISTA: Advanced tools for breeding BARley for Intensive and SusTainable Agriculture under climate change scenarios

LegumeGap: Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap

 

Hankkeet yhdellä silmäyksellä

Alla uusimmat hankkeet on vielä listattu yhdessä taulukossa, josta ilmenee hankkeen koko keston ajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen määrä.  

 

Lisätietoja

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162126   Sähköpostiosoite: