Kehityspolitiikka ja ruokaturva

Kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi maa- ja metsätalousministeriössä kehityspolitiikkaan ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Ajankohtaisia asioita vuonna 2015 ovat hallitusten väliset neuvottelut vuoden 2015 jälkeisistä globaaleista kehitystavoitteista (Post2015). Ulkoasiainministeriö koordinoi Suomen neuvotteluja.

Vuonna 2013 valmistui ulkoasiainministeriön koordinoima Ruokaturvapilotin loppuraportti osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa.

Muualla verkossa

Ulkoasiainministeriö: Maailman uudet kestävän kehityksen tavoitteet

Lisätietoja

Anna Santala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162418   Sähköpostiosoite: