Kalastussääntöjen valmistelu vuosille 2021-2026

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Norppakanta on nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Saimaannorpan suojelustrategian kannan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on kalastusta säänneltävä myös asetus- ja sopimuskauden jälkeen, joten kalastuksen sääntelytoimenpiteet on tarpeen suunnitella seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen.

Työryhmän tulee arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tulee selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää.  Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.

Paikalliset keskustelutilaisuudet järjestetään elo-syyskuussa 2020

Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelussa onnistumista.

Tervetuloa keskustelemaan, kuinka saimaannorpan suojelu ja Saimaan kalastusmääräykset ja rajoitusalueet ovat onnistuneet paikallisesti.

Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena on syventää ymmärrystä alueen vaki- ja loma-asukkaiden näkemyksistä ja kokemuksista saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista. Järjestäjät toivovat myös saavansa tietoa kalastusrajoitusten vaikutuksista ja toimivuudesta sekä kuulla kehittämisehdotuksia. Tilaisuudessa käytetään menetelmänä Erätauko-dialogia.

Syksyn aikana maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä hyödyntää keskustelun tuloksia kalastusrajoitusten uudistamistyöhön.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niihin voi osallistua ilmoittautumalla kullekin paikkakunnalle viimeistään 24.8 mennessä.

25.8 klo 17 - 19 Rääkkylä, Rääkkylän koulun auditorio, Paksuniementie 7, Rääkkylä.
Ilmoittautuminen: www.pohjois-karjala.fi/ilmoittautuminen  tai [email protected], p. 050 412 0717

26.8 klo 17 - 19 Puumala, Puumalan yhtenäiskoulu, Kirkkotie 3B, Puumala. 
Ilmoittautuminen: https://webropol.com/ep/norppa2608 tai [email protected], p. 040 632 6132

27.8 klo 17 - 19 Rantasalmi, Rantasalmen kunnan valtuustosali, Poikkitie 2, Rantasalmi.
Ilmoittautuminen: https://webropol.com/ep/norppa2708 tai [email protected], p. 040 632 6132

2.9 klo 17 - 19 Taipalsaari, Kirkonkylän koulu, Muukkolantie 12, Taipalsaari
Ilmoittautuminen: [email protected], p. 040 524 0540

3.9 klo 17 - 19 Punkaharju, Suomen metsämuseo Lusto, Lustontie 1, Punkaharju. 
Ilmoittautuminen: https://webropol.com/ep/norppa0309 tai [email protected], p. 040 632 6132

Tilaisuudet alkavat klo 17. Kahvia ja pientä purtavaa on tarjolla klo 16.30 alkaen. Toivomme että saavut paikalle hyvissä ajoin. Tilaisuudessa on huomioitu koronatilanne ja turvaetäisyydet. Tilaisuuksiin otetaan 50 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Tilaisuudet järjestää: Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Linkit:
Kalastusrajoituksista saimaannorpan suojelemiseksi MMM:n sivuilla
Kalastusrajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi osoitteesta www.wwf.fi/norppakartta/
Lisätietoja Erätauko-dialogista: www.eratauko.fi

Lisätiedot

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162404