Rajoitukset Saimaalla 2016-2021 

Norpan alalaji saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on erityisesti suojeltava laji luonnonsuojelulainsäädännön perusteella ja tiukkaa suojelua vaativa laji EU:n luontodirektiivissä. Metsähallitus vastaa saimaannorppakannan seurannan järjestämisestä.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joilla rajoitetaan kalastusta saimaannorpan suojelun tehostamiseksi.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on kiellettyä käyttää valtioneuvoston asetuksessa kiellettyjä pyydyksiä, joita ovat

1) pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa (ei kuitenkaan onginta, pilkintä tai viehekalastus) ;

2) riimuverkko;

3) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka);

4) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);

5) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;

6) päältä suljettu rysä (ei koske asetuksen poikkeuksissa määriteltyä rysää);

7) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;

8) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.

Lisäksi saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla verkkokalastus on vuosittain 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta kiellettyä lukuun ottamatta muikkuverkkoja.

Lisätietoja

Muualla verkossa

Metsähallitus – Saimaannorppa

WWF:n Norppakartta: Kalastusrajoitukset norppa-alueilla

Lisätiedot

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: