FI SV EN

Sukupolvenvaihdokset maatilalla

Maataloustuotannon jatkuvuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että riittävän monelle maatilalle löytyy uusi yrittäjä edellisen siirtyessä eläkkeelle. Päätös tilanpidon aloittamisesta ei välttämättä ole helppo. Siihen vaikuttaa merkittävästi muun muassa alan yleinen kannattavuus ja maine, tuottajien tulotason suhde palkansaajien tulotasoon, rahoituksen saaminen sekä tuotantoteknologian kehittyminen. Tämän lisäksi maatalous vaatii tilakoon kasvun seurauksena entistä enemmän pääomaa, joten tilanpidon aloittaminen on merkittävä taloudellinen riski.

Sukupolvenvaihdoksia pyritään tukemaan nuorten viljelijän aloitustuen avulla. Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää tuenhakijalle, joka on hakemushetkellä korkeintaan 40-vuotias ja aloittaa tilanpitoa ensimmäistä kertaa. Nuoren viljelijän tukea voidaan myöntää avustuksena, lainan korkotukena ja varainsiirtoverovapautena.

Tietoa tukiehdoista, tuen määrästä ja hakemisesta löytyy ruokaviraston sivuilta. Myös porotalouden tukien lisätiedot löytyvät ruokaviraston verkkosivuilta. 

Muualla verkossa

Ruokavirasto.fi - nuoren viljelijän aloitustuki

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162437   Sähköpostiosoite: