Metsähallinto

Metsähallitus

Metsähallituksen hallinnassa on noin 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, joiden hoito ja käyttö yhteiskuntaa parhaiten palvellen on Metsähallituksen tehtävä. Tästä säädetään lailla Metsähallituksesta. Eduskunta hyväksyy vuosittain Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan asettamien tavoitteiden pohjalta Metsähallituksen vuotuisista tulostavoitteista. Ympäristöministeriön vastuulla on julkisten hallintotehtävien, niiden tavoitteiden ja rahoituksen ohjaus.

Metsähallituslain uudistamista eli lakiesitystä koskevat asiakirjat (lakiehdotus, tiedotteet, kuulemistilaisuuksien esitykset) vuosilta 2015-2016 löytyvät Metsähallituslain uudistamista koskeva aineisto -sivulta.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsäädännön toteutumista, eli metsälain, lain kestävästä metsätaloudesta ja metsätuholain noudattamista. Metsäkeskus tarkastaa metsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöiden toteutusta, metsäammattilaisten työnjälkeä metsissä ja julkisen rahoitustuen lainmukaista käyttöä. Metsäkeskus myös neuvoo metsänomistajia metsätilansa hoidossa ja käytössä sekä pitää yllä metsävaratietokantaa Suomen metsistä. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on valtion tutkimuslaitos, jonka asiantuntijuus keskittyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja vastuulliseen ruoantuotantoon. Luonnonvarakeskus tuottaa asiantuntijapalveluita päätöksentekijöille ja ylläpitää luonnonvara-alan tilastoja. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa ja ohjaa Luonnonvarakeskuksen toimintaa.

Muualla palvelussamme
Suomen metsäkeskusta, metsänhoitoyhdistyksiä ja metsätietojärjestelmää koskevien lainsäädäntöuudistusten vaikutukset ja tavoitteiden toteutuminen -arviointiraportti (Paavo Pelkonen)
Metsähallituslain uudistamista koskeva aineisto
Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön (Otso) metsäpalveluiden yhtiöittäminen

Muualla verkossa
Metsähallitus
Metsäkeskus
Luonnonvarakeskus

Lisätietoja

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444