Metsähallinto

Metsähallitus

Metsähallituksen hallinnassa on noin 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, joiden hoito ja käyttö yhteiskuntaa parhaiten palvellen on Metsähallituksen tehtävä. Tästä säädetään lailla Metsähallituksesta. Eduskunta hyväksyy vuosittain Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan asettamien tavoitteiden pohjalta Metsähallituksen vuotuisista tulostavoitteista. Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat mm. erä-, riista- ja kalastusasiat sekä valtion talousmetsien virkistyskäyttö, kun taas ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa mm. luonnonsuojeluun ja kansallispuistoihin liittyviä tehtäviä.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus valvoo metsälainsäädännön toteutumista, eli metsälain, lain kestävästä metsätaloudesta ja metsätuholain noudattamista. Metsäkeskus tarkastaa metsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöiden toteutusta, metsäammattilaisten työnjälkeä metsissä ja julkisen rahoitustuen lainmukaista käyttöä. Metsäkeskus myös neuvoo metsänomistajia metsätilansa hoidossa ja käytössä sekä pitää yllä metsävaratietokantaa Suomen metsistä. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on valtion tutkimuslaitos, jonka asiantuntijuus keskittyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja vastuulliseen ruoantuotantoon. Luonnonvarakeskus tuottaa asiantuntijapalveluita päätöksentekijöille ja ylläpitää luonnonvara-alan tilastoja. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa ja ohjaa Luonnonvarakeskuksen toimintaa.

Muualla palvelussamme

Suomen metsäkeskusta, metsänhoitoyhdistyksiä ja metsätietojärjestelmää koskevien lainsäädäntöuudistusten vaikutukset ja tavoitteiden toteutuminen -arviointiraportti (Paavo Pelkonen)


Kahvinkeittoa leirinuotiolla

Muualla verkossa

Metsähallitus
Metsäkeskus
Luonnonvarakeskus

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite: