Taustatietoa ja materiaalia CAP-valmisteluprosessista

 

Maa- ja metsätalousministeriön CAP-aiheinen webinaarisarja

5. – 14.10.2022

Järjestämme viime viikon CAP-suunnitelman julkistamiswebinaarin perään kolme jatkowebinaaria. Ne ovat keskiviikkona 5.10., perjantaina 7.10. ja perjantaina 14.10.

Webinaarien rakenne on seuraava:

Ohjelma: 
9.00 Yleiskatsaus CAPiin 
9.10 Teemakohtainen esitys 
10.00 Keskustelua ja kysymyksiä 
10.30 Lopetus

Webinaarien ajat ja teemat:

Maatalouspolitiikka, muuttuuko mikään?
Keskiviikkona 5.10. klo 9–10.30

Katso webinaarin tallenne tästä.

Martti Patjaksen ja Antti Unnaslahden esitys Maatalouspolitiikka, muuttuuko mikään tässä.

Maatalouspolitiikan vihertyminen, miksi ja miten?
Perjantaina 7.10. klo 9–10.30
Liity mukaan tästä.

Osaava ja elinvoimainen maaseutu
Perjantaina 14.10. klo 9–10.30
Liity mukaan tästä.

Ennakkoilmoittautumista tilaisuuksiin ei tarvita.

Tilaisuudessa tehdään pääwebinaarin tapaan Menti-kysely, jossa osanottajat pääsevät ottamaan kantaa ja kertomaan oman näkemyksensä.

Jos et päässyt julkistamis-webinaariin tai haluat kerrata sen antia, voit katsoa sen alta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


CAP-suunnitelman julkistamiswebinaari (28.9.2022)

Webinaaritallenne 28.9.2022

Maatalouspolitiikka, muuttuuko mikään? (5.10.2022)

Webinaaritallenne 5.10.2022

CAP-webinaari 7.10.: Maatalouspolitiikan vihertyminen, miksi ja miten (videotallenne)

Maa- ja metsätalousministeriö – Maatalouspolitiikan vihertyminen, miksi ja miten? – Pe 7.10.2022 9:00 (webcasting.fi)

CAP-webinaari 14.10:  Osaava ja elinvoimainen maaseutu (videotallenne)
Maa- ja metsätalousministeriö – Maaseudun elinvoimaisuus – Pe 14.10.2022 9:00 (webcasting.fi)

Suomen CAP-suunnitelma vartissa (30.9.2022)

Tiedote: Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma on toimitettu Euroopan komissioon (22.7.2022)

Suomen viimeistelty CAP-suunnitelma (20.7.2022)

Suomen vastaukset komission tekemiin havaintoihin (20.7.2022)

Kooste tehdyistä merkittävimmistä muutoksista Suomen CAP-suunnitelmaan (21.7.2022)

Suomi ja Euroopan komissio sopuun tulevien vuosien maatalouspolitiikasta, ministeri Kurvinen tyytyväinen miljardien eurojen CAP-suunnitelmaan  (14.7.2022)

Suomen CAP-suunnitelma 2023-27 (luonnos - tilanne kesäkuu 2022) (30.6.2022)

Kutsu Suomen CAP-suunnitelman julkistamistilaisuuteen 28. syyskuuta 2022

Maa- ja metsätalousministeriö kutsuu seuraamaan Suomen kansallisen CAP-suunnitelman esittelyä kaikille avoimeen webinaariin keskiviikkona 28. syyskuuta klo 9-11. Tilaisuus on osittain kaksikielinen. 

Ilmoittaudu julkistamistilaisuuteen tästä

Julkistamistilaisuus järjestetään webinaarina. Tilaisuus tallennetaan myöhempää seuraamista varten.

Tilaisuuden seuraamislinkki lähetetään ilmoittautuneille tiistaina 27.9.2022. 

Ohjelma (muutokset mahdollisia) 
9.00 Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!
9.05 Tilaisuuden avaussanat
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (videoesitys)
9.15 Euroopan komission tervehdys 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) johtaja Mario Milouchev
9.30 Suomen CAP-suunnitelma vartissa
Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila 
9.45 CAP-suunnitelman toimeenpanon tilanne 
Ruokaviraston ylijohtaja Matti Puolimatka 
10.15 Sidosryhmien edustajien kommentit
10.55 Teemoittaisten alawebinaarien esittely
11.00 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Meri Kiikkala, etunimi.sukunimi@gov.fi

 

CAP-uudistusta koskevan infotilaisuuden 14.6.2022 esitykset

CAP-uudistusta koskevan infotilaisuuden 14.6.2022 esitykset 

Suomi vastasi komission CAP-kirjeen keskeisiin havaintoihin

 Julkaisuajankohta MMM:n verkkosivuilla: 26.4.2022 

Euroopan komissio lähetti maaliskuun lopussa Suomelle havaintonsa Suomen CAP-suunnitelmasta ja pyysi kolmessa viikossa vastausta strategisesti tärkeimpiin havaintoihin. Suomen vastaus kirjeen päähavaintoihin lähti komissiolle 21. huhtikuuta.

Komissio analysoi alkuvuonna Suomen ja muiden jäsenvaltioiden sille vuodenvaihteessa lähettämiä CAP-suunnitelmia ja lähetti sen jälkeen jäsenmaille ns. havaintokirjeet, joissa arvioitiin suunnitelmia. Suomelle 31.3.2022 toimitettu kirje sisälsi yhteensä reilut 200 havaintoa. 

Keskeisimmät Suomen CAP-suunnitelmaan liittyneet havainnot koskivat Ukrainan sodan vaikutuksia, suunnitelman taloudellisia tavoitteita, ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä maaseutuasioita ja tilojen sukupolvenvaihdoksia.

Komission havaintokirje käynnisti Suomen CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelujen viimeisen vaiheen, jonka arvioidaan jatkuvan kesään saakka.

Komission kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja sekä keskeisistä kysymyksistä että teknisistä havainnoista. Neuvottelujen perusteella tarkennettu versio Suomen CAP-suunnitelmasta pyritään toimittamaan komission hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Suomen CAP-suunnitelman toimeenpanon on määrä käynnistyä vuonna 2023. Komissio on jo antanut osan ja valmistelee parhaillaan loppuja toimeenpanoon liittyviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä. Myös kansallisen lainsäädännön ja toimeenpanoon liittyvien tietojärjestelmien valmistelu on jo käynnissä.

 Lisää aiheesta:

Lisätiedot:  

 • Kari Valonen, maatalousneuvos, p. 0295162047, etunimi.sukunimi@gov.fi

 • Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, p.  0295162013, etunimi.sukunimi@gov.fi

 

Komissiosta kommentteja Suomen CAP-suunnitelmaan

 Julkaisuajankohta MMM:n verkkosivuilla: 4.4.2022

Euroopan komissio on antanut reilut 200 havaintoa Suomen CAP-suunnitelmaan. Komission havaintokirje käynnistää Suomen CAP-suunnitelman hyväksymisneuvottelujen viimeisen vaiheen, jonka ennakoidaan kestävän kesään saakka.

Kirjeessään komissio antaa Suomelle kolmen viikon vastausajan tärkeimpiin strategisiin CAP-suunnitelmaa koskeviin havaintoihin. Vastausten jälkeen komissio julkaisee havainnot ja niihin annetut vastaukset. 

Kommenteissaan komissio toteaa suunnitelman olevan kattava ja kiittää Suomea aktiivisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Määrällisesti suuri osa komission havainnoista kohdistuu ympäristö-ilmastotoimien kokonaisuuteen; komission tavoitteena on vihreän siirtymän nopeuttaminen. Komissio on kiinnittynyt erityistä huomiota huoltovarmuuteen johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä ilmasto- ja biodiversiteettikriiseihin, ja pyytää jäsenvaltioita: 

 • vahvistamaan maataloussektorin kriisinkestävyyttä,  
 • vähentämään riippuvuutta synteettisistä lannoitteista ja lisäämään uusiutuvan energian, kuten biokaasun tuotantoa, sekä  
 • muuttamaan maataloustuotantoa kestävämpiin tuotantotapoihin, kuten täsmäviljelyyn ja kasviproteiinien tuotannon kasvattamiseen.  

Osaan komission havainnoista vastataan myös pitkän aikavälin toimilla, jotka liittyvät juuri julkistettuun pakettiin maatalouden huoltovarmuuden turvaamiseksi, kuten investointituella vaihtoehtoisiin energialähteisiin, lisäpanostuksilla ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan sekä heikkotuottoisten turvepeltojen vettämiseen. 

"Suomen ehdotus CAP-suunnitelmaksi, joka joulukuussa toimitettiin komissioon, on hyvä kokonaisuus. Suunnitelman keskiössä ovat aktiivinen ja kokonaiskestävä ruuantuotanto sekä elinvoimainen maaseutu, joita tuetaan myös lukuisin kansallisin toimin ja erilaisilla rahoitusmekanismeilla. Näistä asetelmista lähdemme CAP-suunnitelman hyväksymisneuvotteluihin. Odotan, että saamme komission hyväksymispäätöksen siten, että kansalliselle toimeenpanolle jää syksyllä riittävästi aikaa.", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.  

Havaintojen alustavan tarkastelun perusteella osa komission havainnoista on hyvin teknisiä, osa vaatisi paljon työtä toimenpiteiden sisällön muokkaamisessa ja osasta joudutaan neuvottelemaan. Suomen vastausten kokonaisuus tarkentuu huhti-toukokuussa.  

Komissio julkaisee jäsenvaltioille toimitetut havaintokirjeet omilla internet-sivuillaan huhtikuun lopussa. MMM julkaisee myös annetut vastaukset komission havaintoihin. 

Materiaalit: 

Lisätiedot:  

 • Kari Valonen, maatalousneuvos, p. 0295162047, etunimi.sukunimi@gov.fi
 • Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, p.  0295162013 etunimi.sukunimi@gov.fi

 

CAP-suunnitelman ennakkoarviointi on valmistunut 

Päivitetty 29.4.2022

Lisäksi CAP-suunnitelmasta on valmistunut ennakkoarviointi, joka on julkaistu MMM:n verkkosivuilla. Ennakkoarvioinnin suositukset CAP-suunnitelmaan ovat osa komission kanssa käytäviä CAP-suunnitelman hyväksymisneuvotteluja.  

 

CAP-yleisesitykset auttavat päivittämään tietoutta CAP27-uudistuksesta 

Päivitetty 29.4.2022

CAP-uudistuksen yleisesityksiin on koottu yleistieto maatalouspolitiikan uudistuksesta. Esitys on tehty hyödynnettäväksi vapaasti yleiseen käyttöön ja esitykseen. 

 

CAP-ajankohtaiskatsaukset tarjoavat uusimman CAP-tiedon myös vuonna 2022

Päivitetty 28.1.2022

Verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa uutiskirjeissä julkaistavat CAP-ajankohtaiskatsaukset jatkuvat myös vuonna 2022. CAP-ajankohtaiskatsauksiin koostetaan keskeiset, CAP-uudistusta koskevat huomiot. 

CAP-ajankohtaiskatsaukset ilmestyvät kerran kuussa, ja ne julkaistaan muun muassa CAP27-osiossa. CAP-ajankohtaiskatsausten julkaisu aloitettiin vuonna 2021. 

CAP-ajankohtaiskatsauksiin MMM:n verkkosivuille

 

CAP-suunnitelma lähetettiin komissiolle ennen joulua 

Päivitetty 28.12.2021

CAP-suunnitelma lähetettiin komissiolle 22.12.2021, ja on luettavissa CAP27-sivuilta. CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023.

 

Hallitus hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman - esitys lähtee Euroopan komission käsittelyyn

Päivitetty 16.12.2021

 CAP-suunnitelmaesityksessä linjataan maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksesta ja painopisteistä tuleville vuosille.

CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa. Samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023.

Suomen CAP-suunnitelman päätehtäviksi on kiteytetty aktiivisen ruuantuotannon turvaaminen, maatalouden ilmasto- ja ympäristöviisaus ja uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen.

CAP-suunnitelma:

Valtioneuvoston käsittelyn asiakirjat: 

Lisätietoa: mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma 

 

Valtioneuvosto käsittelee 16.12. MMM:n valmistelemaa esitystä Suomen CAP-suunnitelmaksi

Päivitetty 16.12.2021

 Mikäli esitys hyväksytään, maa- ja metsätalousministeriö järjestää aiheesta infotilaisuuden maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla noin kello 14.30 Tilaisuutta voi seurata livelähetyksestä Youtubesta

 

Maa- ja metsätalousministeriö oli esillä KoneAgria-messuilla Tampereella: aiheina CAP27-uudistus 

Päivitetty 18.10.2021

Maa- ja metsätalousministeriö oli esillä maaseutuverkoston Vihreä kasvu -työryhmän järjestämällä Innovaatiotorilla oli mahdollista tutustua maatalouden innovaatioryhmien uusiin keksintöihin. Osastolla esillä olivat myös Baltic Sea Action Group sekä AgriHubi. 

Innovaatiotorilla olivat mukana:

 • Maa- ja metsätalousministeriö - tule keskustelemaan CAP-uudistuksesta ja Isolohko on voimaa -hankkeesta
 • AgriHubi – maatalouden osaamisverkosto
 • Baltic Sea Action Group: Carbon Action – pelto kuntoon ja hiiltä maahan!
 • Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP-hankkeet: Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä, Robotiikka mansikan sadonkorjuussa, Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa, Digipaali, Älyrehu, Kuvaa Nautaa ja MIKÄ DATA

 

CAP-strategiasuunnitelman ympäristöselostuksen luonnos julkaistu

19.11.2020       

MMM teetti kevään 2020 aikana osana kansallisen CAP-strategiasuunnitelman valmistelua tukevan ympäristöselostuksen.

Selostuksessa on tarkasteltu kolmea erilaista CAP-strategiasuunnitelman mahdollista politiikkavaihtoehtoa ja arvioitu niiden valintojen ympäristövaikutuksia. Ympäristöselostus on nyt luonnos, jonka tietoja käytetään CAP-suunnitelman valmisteluun eivätkä arvioinnin kohteena olevien politiikkavaihtoehtojen osalta ole tehty vielä valintaa MMM:ssä.

Ministeriö toivoo, että julkaistu ympäristöselostuksen luonnos rohkaisee keskusteluun nyt, kun politiikan valmistelua käydään. Ympäristöselostus tulee päivittymään, kun CAP-suunnitelman luonnos tuodaan lausunnolle keväällä 2021.

Lisätiedot:

 

Ilmoitus Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelman 2021-2027 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021 – 2027 Suomessa. Suunnitelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotukseen Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maatalouden ja maaseudun tukemiseen (COM(2018)392).

Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, johon sisältyy myös ympäristöarviointi. Tästä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla lailla (200/2005). Ympäristöarvioinnissa arvioidaan eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta strategiasuunnitelma voitaisiin laatia. Näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista laaditaan ympäristöselostus. 

Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kansalaisten, yritysten ja eri organisaatioiden sekä viranomaistahojen on mahdollista esittää mielipiteitä. Strategiasuunnitelman valmistelun työ- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla: www.mmm.fi/cap27  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä

 • Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh. 0295 162 013 (strategiasuunnitelman valmistelusta) 
 • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406 (ennakko- ja ympäristöarvioinnista) 
 • etunimi.sukunimi[at]mmm.fi 

Mielipiteiden esittäminen

Strategiasuunnitelman valmistelusta pyydetään antamaan mielipide Ota Kantaa –portaalissa julkaistulla kyselyllä https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/. Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 30.4.2019 mennessä osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö/Ruokaosasto, PL 30, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mmm.fi.

 

Tiedotteita