Hyppää sisältöön
Media

Maataloustukien yleisiin ehtoihin ja peltolohkon korvauskelpoisuuteen muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2024 13.41
Tiedote

Maataloustoiminnan vaatimus täyttyy, kun lohkon nurmikasvusto on korjattu, niitetty, laidunnettu tai uusittu viimeistään 15.9. viimevuotisen takarajan 31.8. sijaan. Lisäksi hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti ruuantuotannossa olevia peltoja voidaan jatkossa hyväksyä korvauskelpoisiksi, jos määrärahatilanne sallii ja korvauskelpoisuutta vapautuu ELY-keskuksen sisällä siirrettäväksi.

Joitakin maatalouden viljelijätukien saamisen yleisiä edellytyksiä on muutettu valtioneuvoston päätöksellä vuodelle 2024. Heinä- ja nurmirehukasvustojen sadonkorjuu rehuntuotannossa olevilta pelloilta on mahdollista kaksi viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna. Jos satoa ei pääse ollenkaan korjaamaan, kasvusto on niitettävä. Sadonkorjuu, niitto, laidunnus tai kasvuston uusiminen viimeistään 15.9.2024 osoittaa, että lohkolla vaadittava maataloustoiminnan edellytys täyttyy. Sama 15.9. niittopäivämäärä koskee myös viherkesantoja ja maataloustuotteiden tuotannon ulkopuolista säilytettävää maatalousmaata. Päivämäärän siirto syyskuun puoliväliin antaa viljelijöille enemmän joustoa. On hyvä huomata, että myös tukikohtaisia ehtoja pitää noudattaa kasvuston säilyttämisessä, esimerkkinä ekojärjestelmätuki. Ympäristösopimusaloilla noudatetaan niissä määriteltyjä hoidon ehtoja eikä niitto kerran vuodessa välttämättä koske niitä. 

Heinä- tai nurmirehukasvien siementuotantoon ilmoitetuilla aloilla sadonkorjuu on mahdollista 15.9. jälkeen. Siementuotannossa esimerkiksi apilan siemen saattaa valmistua korjuukypsäksi myöhään. Nämä alat eivät ole rehuntuotantoaloja. Valtioneuvosto tarkensi myös hampun viljelyn ehtoja siten, että hamppua sisältävät seoskasvustot eivät oikeuta maataloustukiin, koska hampun tukikelpoisuutta ja sen valvontaa koskee erityinen sääntely. Lisäksi yhdellä kasvulohkolla voi viljellä vain yhtä hamppulajiketta.

Vapautuneita korvauskelpoisuuksia aletaan jakaa vuonna 2025

Valtioneuvosto päätti myös, että jatkossa vapautuneita korvauskelpoisuuksia jaetaan korvauskelvottomille lohkoille hallinnon toimesta. Mikäli valtion talousarvion määrärahatilanne sallii ja ELY-keskusalueella on vapautunut korvauskelpoisuuksia, voidaan korvauskelvottomia lohkoja Ruokaviraston toimesta peltolohkorekisterissä hyväksyä korvauskelpoisiksi viljelyvuosien mukaan vanhimmasta uusimpaan. Korvauskelpoisuus on peltolohkon ominaisuus, joka on edellytyksenä mm.  ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luomukorvauksen ja eräiden kansallisten peltotukien saamiseksi. Nykyinen korvauskelpoisuuden siirtomahdollisuus tilojen välillä ja ELY-keskusalueittain on voimassa vielä vuonna 2024 ja poistuu vuonna 2025.  

-Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti olemme ryhtyneet toimiin aktiivisessa ruoantuotannossa olevien peltojen saamiseksi korvauskelpoisuuden piiriin. Tällä mallilla korvauskelvottomat lohkot saavat korvauskelpoisuuksia vähitellen sitä mukaa kun niitä vapautuu. Korvauskelpoisuus on tärkeä tekijä lohkon kannattavuuden kannalta, sillä ilman sitä osa tuista jää saamatta, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

https://valtioneuvosto.fi/paatokset

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. 0295 162057
Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138
Neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162356
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 029 5162248