Teknologia tuoreiden kasvituotteiden hävikin vähentämiseen (FreshTech)

Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Kirsi Mikkonen (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 166 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-31.3.2024

Jopa 45 prosenttia tuotetuista tuoreista vihanneksista, hedelmistä ja marjoista päätyy hävikkiin. Hävikki nostaa elintarvikkeiden hintatasoa ja aiheuttaa kuluja ruokaketjun toimijoille. Lisäksi hävikkiin päätyvien kasvisten tuotannon, prosessoinnin, logistiikan ja pilaantumisen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Marjat ovat erityisen herkkiä kasviksia ja niillä on lyhyt hyllyikä, minkä vuoksi ne ovat vaativa ja herkkä tuotekategoria. Helsingin yliopistosta lähtöisin olevan kasvisten säilyvyyttä parantava uudenlainen teknologian auttaa ylläpitämään tuoreiden marjojen laadullisia ominaisuuksia tuotanto- ja jakeluketjun läpi aina kuluttajalle asti. Kyseessä on luontaisista lähtöaineista valmistettava pakkaukseen lisättävä aktiivinen komponentti, josta haihtuva yhdiste hidastaa kasvisten luonnollista vanhenemista ja mikrobiologista pilaantumista. Tämä kaksoisvaikutus yhdessä aktiivisen komponentin jatkuvan tuotannon kanssa tekee ratkaisusta tehokkaan ja ainutlaatuisen. Teknologia toimii hyvin myös lämpimissä säilytysolosuhteissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta ratkaisu auttaa ylläpitämään marjojen laatua myös haastavammissa olosuhteissa.

Hankkeen keskeinen tavoite on teknologian edistäminen ratkaisuna niin, että se soveltuu hyödynnettäväksi elinkeinon toiminnassa ja tuottaa lisäarvoa. Ratkaisun on sovittava saumattomasti tuottajien ja elintarviketeollisuuden prosesseihin ja täytettävä teollisuuden vaatimukset. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä elinkeinon erilaisten toimijoiden kanssa. Hankkeella onkin vahva toimialan näkemyksiä edustava ohjausryhmä ja ruokaketjun eri tasoilta koostettu kumppaniverkosto. Elinkeinon tarpeet ja vaatimukset ohjaavat ratkaisun työstämistä. Teknologiaa testataan aidossa ympäristössä ja prosesseissa. Käytännönläheisen tutkimusotteen avulla voidaan varmistua, että hankkeen tulosten jalkauttaminen elinkeinoon onnistuu mahdollisimman jouhevasti, tuottaen lisäarvoa kaikilla tasoilla tuottajasta kuluttajaan.