Metsänhoidon suositukset tarjoavat hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Metsänhoidon suositukset ovat ohjeistus metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Suositukset ovat eräänlainen metsänhoidon käsikirja mm. metsänomistajille ja alan yrittäjille. Suositukset ja niitä täydentävät työoppaat on valmisteltu laajassa yhteistyössä metsänomistajien sekä metsä-, energia- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

Metsänhoidon suositusten tavoitteena on neuvoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsiään hyvin. Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista eli ne eivät ole sitovia. Vapaaehtoisuudesta huolimatta metsänhoidon suositukset ovat laajasti käytössä suomalaisessa metsätaloudessa.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn metsänomistajille erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi valita sopivimman tavoitteidensa mukaisesti. Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Menettelytapojen laadinnassa on otettu huomioon lainsäädännölliset rajoitteet sekä keskeiset vaatimukset, joita metsien sertifiointijärjestelmät asettavat metsien käsittelylle. Metsätalouden kestävyyden näkökulmasta suositukset ottavat kestävyyden eri osa-alueita kattavammin huomioon kuin velvoittava lainsäädäntö.

Suosituksia päivitetään säännöllisesti

Metsänhoidon suosituksia päivitetään säännöllisesti ja ne perustuvat uusimpaan tutkimustietoon ja parhaisiin käytäntöihin. Suositukset päivitettiin viimeksi metsälain uudistuksen yhteydessä ja uudet suositukset ovat olleet käytössä vuoden 2014 alusta lähtien. Uusimmissa suosituksissa huomioidaan muun muassa ilmastonmuutos ja siihen sopeutumisen menettelytavat metsien hoidossa. Viimeisimpiin suosituksiin sisällytettiin ensimmäistä kertaa myös eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus.

Metsänhoidon suosituksia on täydennetty työoppailla. Työoppaita on laadittu muun muassa talousmetsien luonnonhoidon, kannattavan metsätalouden, suometsien hoidon, riistametsänhoidon sekä energiapuun korjuun teemoista. Metsänhoidon suositusten laatimisesta vastaa Tapio Oy.

Metsänhoidon suositukset, työoppaat, esittelyaineistot ja suositusten valmistelun taustat löytyvät kootusti Tapion ylläpitämältä Metsänhoidon suositukset -verkkosivustolta.

 

 

 

 

 

 

Muualla verkossa
Metsänhoidon suositukset

Lisätietoja

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045  

Lisätietoja