Metsänhoidon suositukset tarjoavat hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Metsänhoidon suositukset ovat ohjeistus metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Ne kokoavat parhaat keinot ja vaihtoehdot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa.

Metsänhoidon suositusten tavoitteena on neuvoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsiään hyvin. Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista eli ne eivät ole sitovia. Vapaaehtoisuudesta huolimatta metsänhoidon suositukset ovat laajasti käytössä suomalaisessa metsätaloudessa.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn metsänomistajalle erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi valita sopivimman tavoitteidensa mukaisesti. Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Menettelytapojen laadinnassa on otettu huomioon lainsäädännölliset rajoitteet sekä keskeiset vaatimukset, joita metsien sertifiointijärjestelmät asettavat metsien käsittelylle. Metsätalouden kestävyyden näkökulmasta suositukset ottavat kestävyyden eri osa-alueita kattavammin huomioon kuin velvoittava lainsäädäntö.

Suosituksia päivitetään säännöllisesti

Metsänhoidon suositukset perustuvat parhaaseen tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Ne laaditaan laajassa metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyössä. Työtä koordinoi Tapio. Metsänhoidon suositukset ovat osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista.

Suosituksia päivitetään säännöllisesti. Suositukset uusittiin vuonna 2014, kun metsälaki muuttui. Tämän jälkeen huomattavia päivityksiä on tehty sopeutumisessa ilmastonmuutokseen (2018) sekä metsien jatkuvan kasvatuksen suosituksiin (2019). Ilmastokestävyys on linjattu osaksi metsänhoidon suositusten periaatteita (2020). Metsitystä koskevat metsänhoidon suositukset on päivitetty (2021). Vuonna 2022 on käynnistynyt talousmetsien luonnonhoidon suositusten uudistaminen. Uudistetuista dynaamisista harvennusmalleista tuotetaan neuvonta-aineistoa ja tuetaan viestinnällä niiden käyttöönottoa. Vuonna 2024 laaditaan Metsänhoidon suositusten verkkopalvelun kehittämisen tiekartta.

2020 syksystä alkaen metsänhoidon suosituksia ylläpidetään jatkuvasti ajantasaisina verkkopalvelussa www.metsanhoidonsuositukset.fi

Tietopalvelun avoimen rajapinnan api.metsanhoidonsuositukset.fi kautta suositustieto on siirrettävissä muihin tietojärjestelmiin ja metsäalan sähköisiin palveluihin.

Muualla palvelussamme

Metsänhoidon suositukset nyt myös sähköisenä tietopalveluna (MMM:n ja Tapion yhteistiedote 23.9.2020)
Metsänhoidon suosituksia päivitettiin jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta (MMM:n ja Tapion yhteistiedote 17.6.2019)

Muualla verkossa

Metsänhoidon suositukset
Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista (Tapio)
Ilmastokestävyys linjattu osaksi metsänhoidon suositusten periaatteita (Tapion tiedote 03.12.2020)
Metsänhoidon suosituksilla lisäpotkua metsitykseen (Tapion tiedote 26.04.2021)

Lisätietoja

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite: