Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio tiedottavat:
Metsänhoidon suositukset nyt myös sähköisenä tietopalveluna

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2020 10.25
Tiedote

Metsänhoidon suositukset on kokoelma tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia riippumattomia suosituksia suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositusten perinteiset julkaisumuodot, kirjat ja verkkojulkaisut, ovat saaneet nyt rinnalleen uuden sähköisen tietopalvelun, josta suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina. Tietopalveluun liittyvä rajapintapalvelu mahdollistaa lisäksi suositustietojen sujuvan siirron muihin metsäalan tietojärjestelmiin. 

Metsänhoidon suositukset ovat uudessa tietopalvelussa kaikkien käytettävissä ja helposti saavutettavissa monipuolisten hakutoimintojen avulla. Palvelun avoin ja maksuton rajapinta mahdollistaa lisäksi suositustietojen siirtämisen ajantasaisina muihin metsäalan tietojärjestelmiin, minkä odotetaan tehostavan järjestelmien ylläpitoa ja nopeuttavan uusimpien suositusten soveltamista metsänomistajien keskuudessa.

“Uusi tietopalvelu mahdollistaa suositustietojen paremman hyödynnettävyyden. Metsänomistajat saavat nyt suositustiedot aiempaa helpommin käyttöönsä, ja tiedot saadaan nyt nopeammin ja tehokkaammin myös metsäsektorin eri toimijoiden tietojärjestelmiin osaksi heidän prosessejaan ja palveluitaan”, kertoo johtava asiantuntija Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Tapion toteuttama tietopalvelu toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitetta metsiä koskevien tietoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamisesta. Kun suositustietoja voidaan yhdistää helpommin muihin tietoaineistoihin, metsien ja luonnon hoitoon voidaan tuottaa aivan uudenlaisia työkaluja ja metsäalan palveluita voidaan ylipäätään suunnitella ja toteuttaa nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Metsäalan toimijat mukana palvelun kehittämisessä

Metsäalan toimijat ja metsänomistajien edustajat olivat alusta alkaen vahvasti mukana uuden tietopalvelun rakentamisessa. Heiltä saatiin tietoa muun muassa käytännön tilanteista, joissa suositustietoa tarvitaan. Myös palvelun tietorakenteen kehittämiseen saatiin käyttäjiltä hyviä vinkkejä.

“Aiemmat suositusjulkaisut ovat olleet rakenteeltaan kaikki hieman omanlaisiaan. Uusi, yhtenäinen tietorakenne helpottaa haluttujen tietotyyppien siirtoa organisaatioiden omiin järjestelmiin. Selkeä rakenne helpottaa myös verkkopalvelun käyttöä ja uusien suositusten laatimista”, kertoo projektipäällikkö Kati Kontinen Tapiosta.

Metsänhoidon suositukset laaditaan laajapohjaisessa metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien yhteistyössä, jota Tapio koordinoi. Parhaillaan työstettävinä ovat suositukset ilmastokestävään metsänhoitoon. Vuorovaikutusta suositusten valmistelussa lisätään jatkossa tietopalveluun kehitettävien uusien apuvälineiden avulla.

Tietopalvelun kehitystyö jatkuu muutenkin vielä ensi vuoden ajan. Palveluun lisätään myös ruotsinkieliset metsänhoidon suositukset ja palvelua kehitetään edelleen käyttäjäkokemusten perusteella. 

Metsänhoidon suositukset ovat saatavilla osoitteessa www.metsanhoidonsuositukset.fi ja rajapintapalvelu osoitteessa api.metsanhoidonsuositukset.fi.

Lisätietoja

  • Johtava asiantuntija Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 029 516 2339, niina.riissanen(at)mmm.fi
  • Projektipäällikkö, johtava asiantuntija Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen(at)tapio.fi

Palvelun lanseeraustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä 23.9.2020 klo 15 alkaen: Tulevaisuuden metsäpalvelut