Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet och Tapio informerar:  
Skogsvårdsrekommendationerna finns nu också i en elektronisk informationstjänst

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2020 10.25 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 11.18
Pressmeddelande

Skogsvårdsrekommendationerna är en samling oberoende rekommendationer för vård av finska skogar som baserar sig på forskningsrön och praktiska erfarenheter. Utöver de vanliga publikationsformerna, det vill säga böcker och webbpublikationer, finns rekommendationerna nu alltid uppdaterade i en ny elektronisk informationstjänst.  En gränssnittstjänst i anslutning till informationstjänsten gör det också möjligt att smidigt överföra rekommendationerna till andra informationssystem inom skogsbranschen.​

Skogsvårdsrekommendationerna är nu  lättillgängliga för alla på grund av de mångsidiga sökfunktionerna. Tjänstens öppna och fria gränssnitt gör det därtill möjligt att överföra rekommendationerna i realtid till andra informationssystem inom skogsbranschen. Detta förväntas effektivisera administrationen av systemen och påskynda tillämpningen av de nyaste rekommendationerna bland skogsägarna.

- Den nya informationstjänsten ger en möjlighet att använda informationen på ett bättre sätt. Skogsägarna får nu lättare tillgång till informationen som på ett snabbare och effektivare sätt kan överföras också till olika aktörers informationssystem som en del av deras processer och tjänster, säger Niina Riissanen, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Informationstjänsten, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och genomförs av Tapio, bidrar till målet i den nationella skogsstrategin 2025 att förbättra tillgången till och användbarheten av skogsinformationsmaterial.

Eftersom informationen nu på ett enklare sätt kan kombineras med annat informationsmaterial, kan man ta fram helt nya verktyg för skogs- och naturvården. Ytterligare kan tjänsterna inom skogsbranschen över huvud taget planeras och genomföras effektivare och verkningsfullare än i dag.

Aktörerna inom skogsbranschen deltog i utveckling av tjänsten

Skogsbranschaktörerna och företrädarna för skogsägare medverkade redan från början starkt i att bygga upp den nya informationstjänsten. De kom med information bland annat om praktiska situationer där rekommendationerna behövs. Användarna gav också goda tips om hur informationsstrukturen kunde utvecklas.

- Strukturen i de alla tidigare rekommendationerna har på något sätt varit av specifik karaktär. En ny, enhetlig informationsstruktur gör det lättare att överföra önskade typer av information till organisationernas egna system. En tydlig struktur underlättar också användningen av webbtjänsten och utarbetandet av nya rekommendationer, säger Kati Kontinen, projektchef på Tapio.

Skogsvårdsrekommendationerna tas fram i ett brett samarbete mellan forskare, experter och informationsanvändare inom skogs- och miljöbranschen som samordnas av Tapio.
Just nu är rekommendationer för en klimatsäker skogsvård under arbete.
Interaktionen under arbetet med rekommendationerna ökas i fortsättningen med hjälp av de nya hjälpmedel som utvecklas i informationstjänsten.

Arbetet med att utveckla informationstjänsten fortsätter också i övrigt under nästa år.
Även de svenskspråkiga skogsvårdsrekommendationerna kommer att finnas i tjänsten som vidareutvecklas utifrån användarnas erfarenheter.

Rekommendationerna finns att få på www.metsanhoidonsuositukset.fi och gränssnittstjänsten på api.metsanhoidonsuositukset.fi 

Ytterligare information

  • Niina Riissanen, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2339, niina.riissanen(at)mmm.fi
  • Kati Kontinen, projektchef, ledande sakkunnig, tfn 050 591 7456, kati.kontinen(at)tapio.fi

Lanseringen av tjänsten kan följas i direktsändning den 23 september 2020 kl. 15:
Framtidens skogstjänster