Lagstiftning

 

På dessa sidor ger vi information om lagar och förordningar, som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Dessa sidor innehåller de gällande författningarna om jordbruk, livsmedel, djur och hälsa, fiske, vilt och renar, landsbygd och byggande, skogar, lantmäteri och geografisk information samt vattentillgångar och miljö. Författningarna visas enligt ämnesområde.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar inte för skador som orsakas av eventuella fel eller brister i denna internetversion. En del av författningarna har uppdaterats av jord- och skogsbruksministeriet. Publikationerna i statens författningssamling är länkade till Finlex-databas där även sökning av enskilda uppgifter sker.

 

Förvaltningsområdets viktigaste lagstiftning

De viktigaste lagarna och förordningarna som gäller jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde är indelade i grupper enligt ämnesområdet och länkade till statens databas Finlex.

Ministeriets förordningar av mindre betydelse har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna går att finna i Finlex-databank under rubriken Myndigheter.

 

På andra webbplatser