Användning av skog för rekreation

I Finlands skogar får man röra sig fritt och plocka bär och svamp. För detta behöver man inga tillstånd, inte ens i privat mark.

Användningen av naturen för rekreation grundar sig på den traditionella allemansrätten. I lag bestäms gränserna för tillåten verksamhet. Det som är väsentligt är att man inte orsakar skada eller störning för miljön eller människor när man tillämpar allemansrätten.

Att vistas i skogen och använda skogen för fritidsintressen har visat sig ha positiva effekter för människans psykiska och fysiska hälsa. Allemansrätten och närskogar är ett ypperligt utgångsläge för att öka välbefinnande från skog. Största delen av de skogar som används för rekreation är ekonomiskogar.

Nationalparker, vildmarksområden och strövområden erbjuder naturturister stillsamma miljöer och anslående vyer. Det finns 41 nationalparker med en gemensam areal på 10 145 kvadratkilometer. Statens strövområden är mångsidiga utflykts- och rekreationsområden. Vidsträckta obebodda vildmarksområden i Lappland är krävande strövområden för mer erfarna friluftare. Forststyrelsen naturtjänster sköter nationalparkerna och de andra statliga strövområdena.

Närapå alla finländare rör sig utomhus, ca 1,6 miljoner människor plockar till exempel svamp. Antalet jägare är det största i Europa i relation till invånarantalet (200 000–300 000 beroende på räkningssättet). Hela befolkningen fritidsfiskar, var tredje finländare idkar någon form av fiske.

På andra webbplatser

Nationella strategin för friluftsliv 2030
Allemansrätt (Miljöministeriet)
Nationalparker och andra strövområden (Forststyrelsen)
Databas för finska idrottsplatser (Lipas) (pä finska)
Naturens tjänster (Biotalous.fi)
Finlands viltcentral
Användning av naturen för rekreation och andra ändamål (Naturresursinstitutet)
Finländarnas friluftsaktivitet är fortsatt hög – mer och mångsidigare användning av naturområden (Naturresursinstitutet)
Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv (JMS:s och MM:s pressmeddelande 19.5.2022) 

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: