Användning av skog för rekreation

Allemansrätten gör det möjligt att använda skogen som en plats för rekreation

I Finland kan man röra sig fritt och plocka bär och svamp i skogen. För det behövs inga tillstånd ens på privat mark. Användningen av naturen som en plats för rekreation baserar sig på den traditionella allemansrätten. Vad som är tillåtet att göra inom ramen för allemansrätten anges i lag. Det väsentliga är att utnyttjandet av allemansrätten inte skadar eller stör miljön eller andra människor.
Att vistas i skogen har konstaterats ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa. Den finländska allemansrätten och den lokala skogen är utmärkta utgångspunkter för att öka välbefinnandet med hjälp av skogen. En stor del av rekreationen sker i ekonomiskog.

Nationalparker, ödemarksområden och strövområden erbjuder naturturister en rofylld miljö och fantastiska landskap

I Finland finns 41 nationalparker med en sammanlagd areal på ca 10 145 kvadratkilometer. De statliga strövområdena är mångsidiga områden för vandring och andra rekreationsaktiviteter. De vidsträckta obebodda ödemarksområdena i Lappland erbjuder en krävande miljö för även de mest erfarna friluftsmänniskorna. Forststyrelsens naturtjänster förvaltar Finlands nationalparker och de andra statliga strövområdena.

En majoritet av finländarna rör sig i naturen

Nästan alla finländare rör sig ute i naturen. Som ett exempel kan nämnas att 1,6 miljoner finländare plockar svamp. Finland är dessutom det land i Europa som har störst antal jägare i förhållande till folkmängden (beroende på beräkningssätt 200 000–300 000). Fritidsfiske är också mycket populärt. Var tredje finländare fiskar i någon form.
 

På andra webbplatser

Nationella strategin för friluftsliv 2030
Nationalparker och andra strövområden (Forststyrelsen)
Databas för finska idrottsplatser (Lipas) (på finska)
Naturens tjänster (Biotalous.fi)
Finlands viltcentral
Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv (JMS:s och MM:s pressmeddelande 19.5.2022) 

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: