Användning av skog för rekreation

I Finlands skogar får man röra sig fritt och plocka bär och svamp. För detta behöver man inga tillstånd, inte ens i privat mark.

Användningen av naturen för rekreation grundar sig på den traditionella allemansrätten. I lag bestäms gränserna för tillåten verksamhet. Det som är väsentligt är att man inte orsakar skada eller störning för miljön eller människor när man tillämpar allemansrätten.

Att vistas i skogen och använda skogen för fritidsintressen har visat sig ha positiva effekter för människans psykiska och fysiska hälsa. Allemansrätten och närskogar är ett ypperligt utgångsläge för att öka välbefinnande från skog. Största delen av de skogar som används för rekreation är ekonomiskogar.

Nationalparker, vildmarksområden och strövområden erbjuder naturturister stillsamma miljöer och anslående vyer. Det finns 40 nationalparker med en gemensam areal på 10 002 kvadratkilometer. Statens strövområden är mångsidiga utflykts- och rekreationsområden. Vidsträckta obebodda vildmarksområden i Lappland är krävande strövområden för mer erfarna friluftare. Forststyrelsen naturtjänster sköter nationalparkerna och de andra statliga strövområdena.

Närapå alla finländare rör sig utomhus, ca två miljoner människor plockar till exempel svamp. Antalet jägare är det största i Europa i relation till invånarantalet (200 000–300 000 beroende på räkningssättet). Hela befolkningen fritidsfiskar, nästan var annan finländare idkar någon form av fiske.

På andra webbplatser
Allemansrätt (Miljöministeriet)
Nationalparker och andra strövområden (Forststyrelsen)
Databas för finska idrottsplatser (Lipas) (pä finska)
Naturens tjänster (Biotalous.fi)
Finlands viltcentral
Användning av naturen för rekreation och andra ändamål (Naturresursinstitutet)

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190