Främjande av hästnäringen

Under de senaste årtiondena har hästnäringen genomgått stora förändringar i Finland. Tidigare användes hästar mer i arbete, i dag i större omfattning för sport- och fritidsändamål. Det har också skett stora förändringar i ägandet av hästar. I huvudsak uppföder man hästar dock fortfarande på landsbygden.

När Finland år 1995 anslöt sig till Europeiska unionen, infördes ett stödsystem för jordbruket och trädgårdsodlingen som även omfattar ett nationellt stöd för hästhållning. . Jord- och skogsbruksministeriet disponerar också användningen av de medel som staten får in från totospel. Merparten av medlen går via hästnäringens centralorganisationer och deras medlemsorganisationer för att användas för främjande av hästnäringen. Noggrannare information om ansökning av understöd finns i statsrådets förordning 1476/2001.
 

Lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001) och statsrådets förordning  (1476/2001) finns i Finlex.

Mer information

Tauno Junttila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162290   E-postadress: