Tjänstemannaledningen

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184
Sekreterare Tiina Hara, tfn. 0295 16 2080

Livsmedelsavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Minna-Mari Kaila, tfn 0295 16 2013
sekreterare Elina Puoltila, tfn 0295 16 2440


Naturresursavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Tuula Packalen, tfn 0295 16 2131 (från och med 1.6.2020)
sekreterare Camilla Vuoristo, tfn. 0295 16 2465

Information- och forskningsektorn:
överdirektör Pentti Lähteenoja, tfn 0295 16 2341

Förvaltnings- och utvecklingssektorn:
förvaltningsdirektör Eeva Pystynen, tfn. 0295 16 2357