Tjänstemannaledningen

Kanslichef Pekka Pesonen, tfn 0295 16 2020 
Sekreterare Tiina Hara, tfn. 0295 16 2080

Livsmedelsavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Minna-Mari Kaila, tfn 0295 16 2013
sekreterare Tuire Jansson-Patiño, tfn 0295 16 2355

Naturresursavdelningen: avdelningschef,
överdirektör Tuula Packalen, tfn 0295 16 2131 
sekreterare Anssi Viranko, tfn 0295 16 2032

Information- och forskningsektorn:
överdirektör Pentti Lähteenoja, tfn 0295 16 2341

Förvaltnings- och utvecklingssektorn:
förvaltningsdirektör Pia Nyblom, tfn. 0295 16 2224