Fiskeövervakning

Syftet med fiskeövervakning är att säkerställa att författningar och bestämmelser om fiske efterlevs och att fiskarna har nödvändiga tillstånd.

Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal ansvarar för fiskeövervakningen. Dessutom har polisen, fiskemyndigheten, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna och fiskeövervakaren rätt att övervaka att författningarna och bestämmelserna om fiske efterlevs. De har också rätt ta tillvara de redskap som använts för olovligt fiske och den fångst som fångats med dessa. Vattenområdets ägare, delägare och innehavare av fiskerätt har rätt att granska att fångstredskap är försedda med märken som anger fiskerätten.

Om fiskaren inte har tillståndskvittot med sig, kan övervakaren ge fiskaren föreläggande att förete bevis. Fiskaren ska förete bevis för polisen inom sju dagar från föreläggandet. Fisketillståndet ska vara betalt vid fisketidpunkten. Polisen kan utfärda en ordningsbot för fiske utan fisketillstånd.

På andra webbplatser:

JSM förordning om fiskeövervakning (1577/2015), 1.1.2016

 

 

Mer information

Jouni Tammi, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162313   E-postadress: