Meddelande om beslut

Jord- skogsbruksministeriet utfärdar den 18 december 2015 följande beslut:

Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker 2016 - 2021


Besvärstid

Besvärstiden utgår den 18 januari 2016.

Närmare anvisningar om sökande av ändring finns i beslutet.


Framläggande av beslutet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i en riskhanteringsplan ska informeras om att planen har godkänts. Centralen ska kungöra godkännandet i kommunerna inom sitt verksamhetsområde och informera om godkännandet i tidningarna i tillräcklig omfattning. En godkänd riskhanteringsplan för ett avrinningsområde eller kustområde ska finnas framlagda i de kommuner vars område planen gäller.


Ytterligare information ger

Vattenöverinspektör Ville Keskisarja, tfn p. 0295 16 2390, e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [ville.keskisarja]

Anslagstid på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 17 december 2015

Hålls framlagt till den 18 januari 2016

 

Beslut: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2016–2021 (översättning)

Promemoria: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2016–2021 (översättning)

Besvärsanvisning

Riskhanteringsplaner