Meddelande om beslut

Jord- skogsbruksministeriet utfärdar den 16 december 2021 följande beslut:

Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker 2022- 2027


Besvärstid

Närmare anvisningar om sökande av ändring finns i beslutet.


Framläggande av beslutet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i en riskhanteringsplan ska informeras om att planen har godkänts. Centralen ska kungöra godkännandet i kommunerna inom sitt verksamhetsområde.


Ytterligare information ger

Konsultativ tjänsteman Lauri Ahoipelto, tfn p 029 516 2094, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi (lauri.ahopelto)

Anslagstid på jord- och skogsbruksministeriets webbplats den 17 december 2021

 

Beslut: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027 (översättning)

Promemoria: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027 (översättning)

Besvärsanvisning

Riskhanteringsplaner