FI SV EN

Främmande ämnen


Med främmande ämne avses varje ämne som inte med avsikt har tillsatts ett livsmedel utan finns i detta livsmedel som en följd av produktion, tillverkning, förädling, beredning, behandling, förpackning, transport eller innehav av detta livsmedel eller som en följd av någon miljöbetingad förorening. Externa ämnen, exempelvis insektsrester och djurhår, ingår inte i denna definition.

Ytterligare information om främmande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats.
 

 

 

 

Mer information