Minister
 

 

 

Sari Essayah har varit jord- och skogsbruksminister sedan juni 2023. Han bistås av  statssekreterare och specialmedarbetaren.

Presentation av minister Essayah

Bilder från minister Essayah i statsrådets bildbank

Ministers sekreterare

Tiina Sahlberg-Kelly, tfn 0295 162 242, 040 770 9130, telefax 09 160 52900

E-post till ministers sekreterare: ministerinsihteeri.mmm(at)gov.fi

Statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som gäller politisk styrning och beredning av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern då det rör sig om att formulera politiska riktlinjer, koordinera olika frågor mellan ministerierna och samorda av ståndpunkter, genomföra regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt att sköta EU-uppdrag och andra internationella uppdrag.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayahs statsekretare är Päivi Nerg (tfn 040 842 9810e-post fornamn.efternamn(at)gov.fi [paivi.nerg].

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Marjo Loponen, tfn 050 308 5411, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [marjo.loponen], ministergruppens sekreterare

Iina Mattila: tfn 050 473 6221, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [iina.mattila]

Sonja Falk: tfn 050 911 4546, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [sonja.falk]

Marjo Anttoora, tfn 050 5700334, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [marjo.anttoora]         

Tapio Luoma-aho, tfn 050 4727040, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [tapio.luoma-aho]   

    
Sekreterare

Anita Ruokolainen, tfn 0295 162 229, 050 436 1183, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [anita.ruokolainen]

Piia Flink-Liimatainen, tfn 0295 162 098, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [piia.flink-liimatainen]

Linda Järvinen, tfn 0295162303, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi [linda.jarvinen]