Minister
 

Antti Kurvinen har varit jord- och skogsbruksminister sedan april 2022. Han bistås av  statssekreterare och specialmedarbetaren.

Ministers sekreterare:

Johanna Klemettinen-Kataja, tfn 0295162102

E-post till ministers sekreterare: ministerinsihteeri.mmm(at)gov.fi

Statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som gäller politisk styrning och beredning av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern då det rör sig om att formulera politiska riktlinjer, koordinera olika frågor mellan ministerierna och samorda av ståndpunkter, genomföra regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt att sköta EU-uppdrag och andra internationella uppdrag.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinens statsekretare är Anni-Mari Vimpari och Ann-Mari Kemell.

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Specialmedarbetare Lasse Kontiola, gsm 0400 694 233                                   
Sekreterare: Tuula Hedlund, tfn. 0295 16 2371, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [tuula.hedlund]

Specialmedarbetare Pertti Hakanen, gsm 050 050 5997 
Sekreterare Tuire Jansson-Patiño, tfn. 0295 16 2355, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [tuire.jansson-patino]