Minister
 

Antti Kurvinen har varit jord- och skogsbruksminister sedan april 2022. Han bistås av  statssekreterare och specialmedarbetaren.

Ministers sekreterare:

Johanna Klemettinen-Kataja, tfn 0295162102

E-post till ministers sekreterare: ministerinsihteeri.mmm(at)gov.fi

Statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som gäller politisk styrning och beredning av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern då det rör sig om att formulera politiska riktlinjer, koordinera olika frågor mellan ministerierna och samorda av ståndpunkter, genomföra regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt att sköta EU-uppdrag och andra internationella uppdrag.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinens statsekretare är Ann-Mari Kemell och Satu Mäki-Lassila.

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Specialmedarbetare Topi Heinänen, gsm 050 911 1253 (Klimat-, vattenhushållnings- och kommunikationsfrågor.)                              
Sekreterare: Anu Hares, tfn. 0295 162 166, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [anu.hares]

Specialmedarbetare Lasse Kontiola, gsm 0400 694 233 (Skogar, bioenergi, fiskerinäringen och jakt- och fiskerihushållningen samt frågor som gäller informations- och forskningssektorn.)            Sekreterare: Anu Hares, tfn. 0295 162 166, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [anu.hares]

Specialmedarbetare Pertti Hakanen, gsm 050 050 5997 (Jordbruk, livsmedel, djur- och växtosäkerhet samt landsbygdsutveckling.)
Sekreterare: Anu Hares, tfn. 0295 162 166, e-post: fornamn.efternamn(at)gov.fi [anu.hares]