Utveckling av matkedjan

Den finska matkedjan erbjuder konsumenter ett brett sortiment trygga och högkvalitativa produkter och tjänster. Matkedjan omfattar hela livsmedelsbranschen. Producenterna, industrin, handeln, matservicen, konsumenterna, rådgivningen och administrationen gör tillsammans vårt land till ett starkt land med högklassiga livsmedel. Matkedjan utvecklar verksamheten i samverkan: hela kedjan fungerar kundorienterat och konkurrenskraftigt samt söker och genomför nya ansvarsförbättrande åtgärder.

 

Målen för utveckling av matkedjan

  • att förbättra kedjans konkurrensförmåga
  • att producera mat hållbart och konsumera mat ansvarsfullt
  • att höja värdesättningen av mat och matproducenter
  • att främja matkulturen och matfostran
  • att utveckla nationella kvalitetssystem
  • att öka samarbetet längs hela kedjan

 

Anslaget används för åtgärder enligt eko- och närmatsprogrammen. Vidare bidrar anslaget till att nå målen 2020 som statsrådet i sitt principbeslut fastställt för eko- och närmatssektorn.

 

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382