EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027

Genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2023–2027 har inletts stegvis den 1 januari 2023. I genomförandet av politiken betonas särskilt bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen, djurens välbefinnande samt möjligheterna att få nya jordbrukare till branschen. Att upprätthålla jordbrukarnas inkomstnivå, utveckla landsbygden och utveckla riskhanteringen är också prioriteringar i reformen.

Finlands GJP-plan omfattar direktstöd till jordbruket, projektstöd för utveckling av landsbygden och delvis marknadsstöd till jordbruket. I GJP-planen beskrivs målen för jordbruks- och landsbygdspolitiken och åtgärderna för att uppnå dem.

De förordningar av statsrådet som verkställighetsprocessen förutsätter har i huvudsak redan godkänts som planerat. 

I Finland beslutar statsrådet om CAP-planens innehåll och i EU godkänns Finlands plan av kommissionen.
 

Mer information