WTO

Världshandelsorganisationen WTO behandlar världshandels internationella regler som grundar sig på avtal mellan medlemsländerna. WTO övervakar att de gemensamt överenskomna reglerna följs, verkar som förhandlingsforum för nya avtal och erbjuder ett verktyg för att lösa handelstvister. Centralt i WTO:s avtalshelhet med tanke på Jordbruksministeriet är WTO:s jordbruksavtal och avtal om hälso- och växtskyddsåtgärder (SPS) som styr världshandeln med jordbruksprodukter.

I WTO har förhandlingar förts om en extra befrielse av handeln inom ramen av förhandlingsomgången i Doha sedan 2001. Målet med förhandlingarna är att uppnå ett samförstånd om den omfattande förhandlingshelheten som omfattar också centralt, inklusive befrielsen av jordbrukshandeln, även regler och begränsningar som gäller jordbruksstöden. Förhandlingarna har dock framskridit långsamt.

I Finland har Utrikesministeriet det allmänna ansvaret för WTO, men Jord- och skogsbruksministeriet deltar intensivt i monitoreringen av reglerna i WTO:s jordbrukskommitté och SPS-kommitté. Jord- och skogsbruksministeriet deltar också aktivt i beredningen av Finlands ställningstaganden under förhandlingsomgången i Doha.

 

På andra webbplatser

WTO

WTO:s jordbrukswebbplats

WTO:s SPS-webbplats

 

Närmare upplysningar: Överinspektör Markus Schulman, tfn 0295 16 2475