Andra publikationer

2021
Plan för jakt på varg i stamvårdande syfte – arbetsgruppsrapport

2016
Finlands biodlingsprogram 1.8.2016–31.7.2019
Finland - öarnas och sjöarnas land 
Utredning av Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen

2015
Finlands skolmjölksstrategi
Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige

2014 
Lantbrukets klimatprogram ”Steg mot klimatvänligare mat”

2010
Morgondagens mat - Förslag till nationell livsmedelstrategi

2008
Guide till backrestaurering

2007
Bioenergi i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013

2006
Statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerhet