Jakt på statsmarker

Forststyrelsen förvaltar statsägda mark- och vattenområden. Jakt är en av de rekreationsmöjligheter som Forststyrelsen erbjuder på statsmarker. Läs mer om Forststyrelsens verksamhet på affärsverkets webbplats.

Jaktlicenser för statsägda jaktmarker säljs av Forststyrelsen på webbplatsen Eräluvat.fi. Forststyrelsens jakt- och fiskepersonal ansvarar för vården av viltmarker tillsammans med skogsbrukets anställda. 

 

På andra webbplatser

Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd

Forststyrelsen