Livsmedel

Kontrollen av animaliska livsmedel i Finland handlar om att livsmedlen skall vara säkra och lämpliga som människoföda. Den omfattar också livsmedlens organoleptiska kvalitet (smak, lukt osv.) och förhindrande av förskämning.

I Finland sträcker sig kontrollen från jord till bord. Precis som i det övriga Norden har livsmedelskontrollen övergått från undersökning av slutprodukterna till tryggande av att verksamheten är hygienisk i alla produktionsled, särskilt inom primärproduktionen. Livsmedelssäkerheten garanteras genom att det säkerställs att råvarorna är säkra.

Jordbruket utgör grundvalen för livsmedelsekonomin i Finland. Ett av målen för EU:s jordbrukspolitik är att stabilisera prisnivån för jordbruksprodukter

Mer information

Anne Haikonen, lagstiftningsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438