Ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem

Den långsiktiga strategin för den finländska livsmedelsproduktionen och tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen, som ska öka livsmedelsexporten, ingår i regeringsprogrammets helhet för ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem. I strategiarbetet skapas en vision om hurdant livsmedelssystem Finland har år 2040, vilka åtgärder som behövs för att uppnå det och vilka förändringar det bör finnas beredskap för. Regeringen har förbundit sig att förbättra det finländska livsmedelssystemets hållbarhet och fördubbla livsmedelsexporten före 2031.

Mer information

Elina Ovaskainen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Osaston johto Telefon:0295162180   E-postadress:


Minna-Mari Kaila, chef för avdelningen, överdirektör 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen Telefon:0295162013   E-postadress: