Vilt

Syftet med viltförvaltning är att öka, bevara eller förbättra viltstammen och balansen mellan djurstammarna.