Mer information

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd 0295162423