Mer information

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162423   E-postadress: