Landsbygdssäkring

Finland är ett av de länder i Europeiska unionen som har mest landsbygd. Landsbygden utgör 95 procent av Finlands yta, och nästan en tredjedel av Finlands befolkning är stadigvarande bosatta på landsbygden. Förhållandena i olika områden i Finland varierar stort bland annat på grund av geografiska faktorer, näringsstruktur, socioekonomiska skillnader och även kulturella faktorer. 
Landsbygden fungerar på många sätt annorlunda än städerna, vilket gör att beslut, program och även författningar har annorlunda konsekvenser för landsbygden än för städerna.

Landsbygdssäkring tillför beredningen av lagförslag en geografisk dimension. Genom landsbygdssäkring, dvs. bedömning av konsekvenserna för landsbygden, märker man om de förslag som bereds – både ändringarna och de metoder som väljs för att genomföra dem – har betydande konsekvenser för/på landsbygden och om de har negativa drag som minskar jämlikheten mellan människor som bor på landsbygden och människor som bor i städerna.

Författningar kan ha oavsedda konsekvenser som det är väsentligt att upptäcka när författningarna bereds. Genom att i god tid identifiera konsekvenserna för landsbygden kan man förbättra lagstiftningens kvalitet och dess genomförbarhet i praktiken, säkerställa att de effekter som eftersträvas med lagförslaget blir verklighet i olika områden samt trygga jämlikheten mellan olika människor och regioner. Det bör noteras att beslut kan ha varierande konsekvenser för olika delar av landsbygden. Konsekvenserna för landsbygden kan direkt eller indirekt gälla olika politiska sektorer. Med hjälp av landsbygdssäkring kan man bedöma de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna och de sammantagna konsekvenserna för landsbygden ur landsbygdsområdenas synvinkel. 

Anvisning och verktyg för landsbygdssäkring

Justitieministeriets gemensamma anvisning om konsekvensbedömning innehåller generella anvisningar om bedömning av konsekvenserna för landsbygden. De fördjupas i en separat anvisning om landsbygdssäkring. Med hjälp av anvisningen om landsbygdssäkring kan man bedöma vilka konsekvenser ett lagförslag som är under beredning har för ett landsbygdsområde/flera landsbygdsområden. Anvisningen om landsbygdssäkring har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet.

Anvisningen om landsbygdssäkring innehåller information om metodens bakgrund (kapitel 1), landsbygden som bedömningsområde (kapitel 2), exempel på bedömningsobjekt (kapitel 3) samt verktyg för genomförandet av bedömningen (kapitel 4). I slutet av anvisningen presenteras aktörer som kan kontaktas och informationskällor som kan användas vid landsbygdssäkringen (kapitel 5). 

Anvisningen om landsbygdssäkring av lagförslag finns på finska i Statsrådets publikationsarkiv Valto: Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointi – Maaseutuvaikutusten arviointiohje lainvalmistelijoille

Mer information

Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162264   E-postadress:


Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: