Programmets temaområden

  1. Politikåtgärdernas påverkan och samordning av åtgärderna
  2. Miljöåtgärdernas effektivitet på gårdsnivå och gårdsbruksenheternas samarbetsformer samt mervärdet av dem
  3. Från information till åtgärder
  4. Mark - i centrum av produktivitet och miljökonsekvenser
  5. Kretsloppsekonomi - livsmedelssystemet som en del av kretsloppsekonomin
  6. Förnybara energikällor - byggstenar för landsbygdens och gårdsbruksenheternas självförsörjning inom energi, energibesparingens outnyttjade möjligheter
  7. Ekosystemtjänster - en viktig dimension i jordbruksproduktionen

Näkymä Vihdin Selkissä.