Jaktkort och jaktvårdsavgift

Var och en jägare ska avlägga jägarexamen varefter jägaren kan få ett jaktkort. För att få jaktkortet ska jägaren betala en jaktvårdsavgift till staten. Jägarexamina anordnas av jaktvårdsföreningarna. Jaktkortet eller en kopia av det ska medföras under jakten.

Syftet med jägarexamen är att säkerställa att jägaren känner till jakt och viltvård samt författningar och bestämmelser som gäller jakt. Examen avläggs genom skriftligt prov. Förutom teori ska jägaren kunna skjuta. Innan jägaren skaffar ett eget skjutvapen ska han eller hon ansöka om innehavstillstånd för skjutvapen från polisen.

Vid jakt av älg, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn ska ägaren utföra ett skjutprov. Vid jakt av andra vilt behöver skjutprov inte utföras. Skjutproven anordnas av jaktvårdsföreningarna.

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja medel som samlats in som jaktvårdsavgifter för följande ändamål:

  • Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas drifts- och kapitalutgifter samt utgifter som orsakas av jägarnas gruppförsäkring;
  • viltvårdsåtgärder, experimentverksamhet i anknytning till dessa och annat främjande av vilthushållning;
  • utgifter som orsakas av stöd för jaktmuseiverksamhet;
  • upplysningsarbete som utförs av nationella jägarföreningar som grundar sig på frivilligt medlemskap och för stöd av projekt som främjar viltvård som utförs av jaktföreningarna samt
  • genomförande av markägarnas projekt som betydligt förbättrar viltets livsmiljö.

På andra webbplatser

Finlands viltcentral

Finlands Jägarförbund

Polisen: skjutvapentillstånd