Ekosystemtjänster - en viktig dimension i jordbruksproduktionen

De projekt som gäller detta temaområde ska svara på följande frågor:

  • Vilken effekt har de olika politiska instrumenten för utveckling av jordbruksnaturens biologiska mångfald?
  • Vilken betydelse har en diversifierad odling för jordbruksproduktionen och naturens biologiska mångfald? 
  • Hur stort är det ekonomiska värdet av jordbruksnaturens biologiska mångfald för jordbruket (bl.a. randzoner, icke odlade åkerremsor)?
  • Hur stort är jordbrukslandskapets ekonomiska värde för landsbygden?
  • På vilket sätt skulle man kunna producera ekosystemtjänster under den kommande finansieringsperioden?

Pågående projekt