FI SV EN

Samarbete med riksdagen

Finlands riksdag deltar i behandlingen av EU-ärenden enligt 96 § och 97 § i grundlagen. Statsrådet kan föra alla sådana förslag som behandlas i Europeiska unionen och som annars skulle höra till riksdagens verksamhetsområde (lagstiftningsärenden) till riksdagen för behandling med ett s.k. U-brev. Dessa brev behandlas i statsrådets allmänna sammanträde och innehåller kommissionens förslag och en beskrivning av förslagets effekter samt statsrådets preliminära ståndpunkt. Ett s.k. E-brev lämnas till riksdagen om frågor som annars anses vara så betydande att det är skäligt att riksdagen behandlar dem. E-brevet motsvarar till stora delar U-brevet till sitt innehåll. Båda breven behandlas i behöriga riksdagens särskilda utskott och stora utskott som ger riksdagens utlåtande om ärendet.

Förutom officiella brev ger statsrådets medlemmar som deltar i rådets sammanträden en utredning om de frågor som behandlas i sammanträdet och statsrådets ståndpunkt till dessa till utskottet. Ministern hörs om det kommande rådet i regel på fredagen före rådets sammanträde. Till stora utskottet lämnas också de grundläggande promemoriorna om de frågor som behandlas i rådet för EU-ministerutskottet. Rapporten om rådets sammanträde skickas elektroniskt till utskottet genast när den blir färdig.

Enligt vedertagen praxis underrättas också jord- och skogsbruksutskottet om frågor som behandlas i jordbruks- och fiskerådet och andra aktuella EU-frågor varje vecka.

Mer information: