FI SV EN

JSM:s forskningsstrategier och forskningsplaner

Den grundläggande uppgiften för Jord- och skogsbruksministeriets forskning och utvecklingsverksamhet är att på ett förutseende sätt producera information, kunskap och innovationer som stöd för beslutsfattande för att utveckla näringarnas konkurrensförmåga, främja landsbygdens livskraft samt säkerställa en hållbar användning av förnybara naturresurser.

Enligt statsrådets principbeslut (5.9.2013) styrs ministeriernas forsknings- och utvecklingsverksamhet med forskningsplaner för varje ministerium. De viktigaste projekten samordnas med forskning som stödjer statsrådets beslutsfattande.

Se också

Jord- och skogsbruksministeriets forsknings- och utvecklingsstrategi 2017-2022

JSM:s forskningsplan 2015

Statsrådets principbeslut (5.9.2013)

Totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering