Ordförandeländer

Varje EU-medlemsland är ordförande för rådet ett halvt år åt gången. Ordförandelandet bereder tillsammans med kommissionen och rådets sekretariat sammanträdena mellan råden och sammanträden som bereder dessa (mellan arbetsgrupperna och särskilda jordbrukskommittén) och är ordförande i dessa sammanträden. I början av 2007 ändrades systemet så att medlemsländerna är ordförande i grupper av tre länder och kan friare besluta om sammanträdesarrangemangen.

Ordförandelandet under tiden 1.7–31.12.2015 är Luxemburg.

Näst står i tur:

2016 Nederländerna, Slovakien

2017 Malta, Storbritannien

2018 Estland, Bulgarien

2019 Österrike, Rumänien

2020 Finland, Tyskland

 

På andra webbplatser

Luxemburgs ordförandeskapssidor