Avslöja vilken mat som är din favoritnärmat #lempilähiruoka!

Jord- och skogsbruksministeriet / Närmatsprogrammet ordnar en fototävling med temat närproducerad mat och regional matkultur. Det inbegriper härliga råvaror, producenter, närmatsföretag, mat som tillreds hemma och i professionella kök och framför allt smaken – med andra ord hela närmatskedjan.

Du deltar i fototävlingen genom att tagga din bild med temat närmat med hastaggen #lempilähiruoka på Instagram eller Facebook. Berätta i bildtexten vilken produkt, vilket företag och vilken ort det är frågan om och beskriv också varför du tycker att just den här produkten är den bästa närproducerade maten.

Tävlingen är öppen för alla som har fyllt 13 år. Tävlingstiden går ut den 30 september 2017. Kom ihåg att din profil på Instagram eller Facebook måste vara öppen när du publicerar bilderna.

Tävlingsdeltagaren ska själv ha tagit bilderna och ha fullständiga rättigheter till dem. Det går också att delta med en gammal bild. Alla de personer som syns på bilden ska ha gett sitt samtycke till att bilden publiceras. Om en person på bilden är under 18 år, måste tävlingsdeltagaren ha lov av personens föräldrar att publicera den. Beakta också hemfriden och annat skydd när du publicerar bilderna. Tävlingsarrangören diskvalificerar diskriminerande eller kränkande bilder och meddelar bildtjänstens administration att de ska tas bort. 

Vinnaren belönas med ett paket med närproducerade läckerheter till ett värde av 100 euro. De fyra följande i tävlingen belönas med ett paket till ett värde av 50 euro. Vinnaren offentliggörs i oktober 2017.

Vinnarna meddelas personligen via Instagram eller Facebook. Vinnarna offentliggörs också på Närmatsprogrammets Facebook-sida: https://www.facebook.com/Lahiruokaohjelma. Tävlingsbilderna kan publiceras på ovan nämnda sida samt på Instagram på kontot  lempilahiruoka. De kan också användas vid kommunikation och informationsförmedling kring Närmatsprogrammet.

Ytterligare information: 
Kirsi Viljanen, närmatskoordinator, Telefon: 0295 16 2142, kirsi.viljanen(at)mmm.fi