Skydd av skogar i Finland

Det finns sammanlagt 2,94 miljoner hektar skyddad skog i Finland, vilket betyder att 13 procent av Finlands skogar är skyddade. På 2,27 miljoner hektar, det vill säga på 10 procent av den totala skogsarealen, bedrivs det inget skogsbruk alls. Av denna mark är 1,23 miljoner hektar skogsmark och 1,04 miljoner hektar tvinmark. Med skogsareal avses det trädbeklädda område som utgörs av skogsmark och tvinmark.

 Skyddade skogar består av sådana områden som enligt lag ska skyddas och av sådana områden i ekonomiskogar som har mångfald som ska skyddas. Arealen av de skogsområden som enligt lag skyddas är 2,46 miljoner hektar. Arealen av de områden i ekonomiskogar som har mångfald som skyddas är 0,48 miljoner hektar.

Bilaga

Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Plan för utveckling av statistiken över skogsskyddsområden och METSO (på finska), METI-arbetsgruppen (JSM arbetsgruppspromemoria 2015:2)

På andra webbplatser

Naturskyddsprogram (Miljöministeriet)
Natura2000-områden (Miljöministeriet)
Naturskydd i närings-, trafik- och miljöcentralerna
METSO-program
Naturresursinstitutets statistik

Skydd av skogar i Finland

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: