Skogar och klimatförändring

Klimatförändringen förväntas förändra de finska skogarna. Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att höja temperaturen och ge ökad nederbörd samt leda till mer extremt väder. Därför ska även skogsbruksmetoderna anpassas efter det föränderliga klimatet.

Skogar binder upp kol och lagrar kol

Skogar binder upp och lagrar koldioxid och är därför viktiga kolsänkor. Genom skogsförnyelse och rättidiga skogsbruksåtgärder kan vi bidra till skogarnas förmåga att bilda koldioxidlager och kolsänkor.

Klimatförändringen går att motarbeta bland annat genom att man effektiviserar energianvändningen och flyttar energiproduktionens fokus från fossila bränslen till förnybara energikällor. Virkesbaserad energi fås från biprodukter och rester till skogsindustrins processer samt från hyggesrester, kvistar och stubbar.


På vår webbplats

Nationell plan för anpassning till kilmatförändringen 2022 (på finska)
Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 3.1.2020)
En ny beräkning av referensnivån för skog är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 16.12.2019)
Anpassning till klimatförändringen
Byggande i trä
Användning av virke för energiproduktion

På andra webbplatser

FN:s klimatpanel IPCCs rapporter och specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning (Meteorologiska institutet) på finska
Ennnakoi, varaudu, sopeudu - ilmastonmuutos haltuun viestintäkampanja (Tapio) på finska
Miljöförvaltningens Kilmatet och luften -sidor
Infografik om Finlands klimatpolitik
Klimat guiden.fi

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162  


Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350