Begränsning av jakt och ministeriets förordningar

Jakt kan regleras på olika grunder som föreskrivs i jaktlagen och jaktförordningen.

Grunden för finländsk jaktlagstiftning och jakt är principen för hållbar användning. Jakt kan regleras genom att beakta viltstammarnas storlek och utveckling. Naturresursinstitutet producerar med olika viltuppföljningsmetoder aktuell information som grund för beslutsfattande om reglering av jakt.

Frivillig begränsning

Jaktsällskapen och andra innehavare av jakträtt gör ofta frivilliga jaktbegränsningar. I praktiken sker detta till exempel genom att förbjuda jakten på en viss viltart, inrätta fredningsområden eller genom jaktkvoter.

Jägarens eget ansvar får inte heller glömmas. Varje jägare kan med sina egna jaktseder inverka på att jakt sker enligt principen för hållbar användning.

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar om begränsning av jakt

Ministeriet bestämmer genom förordningar om jaktsäsongens största tillåtna fångstmängder samt om förkortning av jatkttiden eller om jaktförbud. De gällande förordningarna från och med jaktsäsongen 2015-2016 finns på denna sida.

 

På andra webbplatser

Finlands Viltcentral: årliga jakttider