Begränsning av jakt och ministeriets förordningar

Jakt kan regleras på olika grunder som föreskrivs i jaktlagen och jaktförordningen.

Grunden för finländsk jaktlagstiftning och jakt är principen för hållbar användning. Jakt kan regleras genom att beakta viltstammarnas storlek och utveckling. Naturresursinstitutet producerar med olika viltuppföljningsmetoder aktuell information som grund för beslutsfattande om reglering av jakt.

Frivillig begränsning

Jaktsällskapen och andra innehavare av jakträtt gör ofta frivilliga jaktbegränsningar. I praktiken sker detta till exempel genom att förbjuda jakten på en viss viltart, inrätta fredningsområden eller genom jaktkvoter.

Jägarens eget ansvar får inte heller glömmas. Varje jägare kan med sina egna jaktseder inverka på att jakt sker enligt principen för hållbar användning.

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar om begränsning av jakt

Ministeriet bestämmer genom förordningar om jaktsäsongens största tillåtna fångstmängder samt om förkortning av jatkttiden eller om jaktförbud. De gällande förordningarna från och med jaktsäsongen 2015-2016 finns på denna sida.

2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2024–2027

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2024–2027

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret2024—2025

2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under
jaktåret 2023-2024

Promemoria Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023-2024 (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2023-2024 och 2024-2025

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2023-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- skosbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2021-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot skymningsjakt på sjöfågel under jaktåren 2023-2026

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2023-2026

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2023-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sothöna under jaktåren 2023-2026

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2023–2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2023–2024

Promemoria Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2023–2024 (på finska)

2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022-2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2022-202

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2022-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåren 2022-2024

Jord- och skogsbruksministeriets förordning on förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2022-2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022–2023, träder i kraft 20.8.2022

Promemoria på sädgås 2022-2023 (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2022–2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder 2022-2024

2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022, träder i kraft 15.10.2021

Jord- och skogbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2021‒2022, träder i kraft 10.9.2021

Promemoria om tjäder, orre, järpe och ripa 2021-2022 (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2021–2022, träder i kraft 12.7.2021

Promemoria brunbjörn (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2021–2024, träder i kraft 20.8.2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2021–2022, träder i kraft 20.8.2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2021–2024, träder i kraft 20.8.2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2021–2024, träder i kraft 20.8.2021

2020

JSMs förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020-2021 (821/2020), träder i kraft 24.11.2020

Promemoria och bilagan om jakt på järv (på finska)

JSMs förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020-2021 (693/2020), träder i kraft 16.10.2020

Promemoria på lodjur och bilagan 2020-2021 (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2020‒2021 (643/2020), träder i kraft 10.9.2020

JSMs förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021 (586/2020), träder i kraft 20.7.2020

JSMs förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021 (585/2020), träder i kraft 17.7.2020

JSMs förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2020–2021 (547/2020), träder i kraft 6.7.2020

JSMs förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2020–2023 (531/2020), träder i kraft 10.8.2020

JSMs förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2020–2021 (530/2020), träder i kraft 20.8.2020

2019

JSMs förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020 (1240/2019), träder i kraft 12.12.2019

JSMs förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020 (996/2019), träder i kraft 3.10.2019

Promemoria på lodjur och bilagan (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019-2020

Promemoria tjäder, orre, järpe och ripa (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2019-2020 (946/2019), träder i kraft 20.8.2019

Promemoria på sädgås (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåret 2019–2020 (902/2019), träder i kraft 10.8.2019

Promemoria på grågås (på finska)

JSMs förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (901/2019), träder i kraft 19.7.2019

Promemoria på europeisk bäver (på finska)

JSMs förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020 (898/2019), träder i kraft 17.7.2019

Promemoria på östersjövikare (på finska)

JSMs förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022 (897/2019), träder i kraft 17.7.2019

Promemoria på gråsäl (på finska)

JSMs förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020 (860/2019), träder i kraft 9.7.2019

Promemoria brunbjörn (på finska)

JSMs förordning om begränsning av jakt på ejder 2018-2021, (613/2019), träder i kraft 22.5.2019

2018

Promemoria ejder 2018-2021 (på finska)

JSMs förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019, träder i kraft 12.10.2018

Promemoria lodjur 2018-2019 (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2018–2019 (769/2018), träder i kraft 10.9.2018

Promemoria 2018-2019 (på finska)

Bilaga till promemoria (på finska)

JMSs förording om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2018-2021 (713/2018), träder i kraft 20.8.2018 och gäller till och med 31.7.2021

Påmemoria småskrake 2018-2021 (på finska)

JMSs förording om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2018-2021 (712/2018), träder i kraft 20.8.2018 och gäller till och med 31.7.2021

Påmemoria brunand 2018-2021 (på finska)

JMSs förordning om begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2018-2021 (711/2018), träder i kraft 20.8.2018 och gäller till och med 31.7.2021

Påmemoria alfåger 2018-2021 (på finska)

JSMs förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018—2019 (589/2018), träder i kraft 1.8.2018

Påmemoria bäver 2018-2019 (på finska)

JSMs förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018—2019 (588/2018), träder i kraft 1.8.2018

Påmemoria östersjövikare 2018-2019 (på finska)

JSMs förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2018—2019 (587/2018), träder i kraft 1.8.2018

Påmemoria gråsäl 2018-2019 (på finska)

JMSs förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016–2019 (557/2018), träder i kraft 10.8.2018

Promemoria grågås, ändring 2018

JSMs förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2018-2019

Promemoria brunbjörn 2018-2019 (på finska)

2017

JSMs förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018 (5/2018), träder i kraft 9.1.2018

Promemoria järv 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017–2018, (675/2017),  träder i kraft 10.10.2017

Promemoria lodjur 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2017‒2018, (604/2017), träder i kraft 10.9.2017

Promemoria tjäder, orre, järpe, ripa 2017-2018 (på finska)

Bilaga till Promemoria 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåren 2017–2019 (518/2017), träder i kraft 20.8.2017

Sädgås promemoria 2017-2019 (på finska)

JSMs förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017-2018, (513/2017), träder i kraft 1.8.2017

Östersjövikare promemoria 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2017-2018, (512/2017), träder i kraft 1.8.2017

Utter promemoria 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2017-2018, (511/2017), träder i kraft 1.8.2017

Gråsäl promemoria 2017-2018 (på finska)

JSMs förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2017-2018, (510/2017), träder i kraft 1.8.2017

Europeisk bäver promemoria 2017-2018 (på finska)

2016

JMS förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016-2017 (88/2017), träder i kraft 10.2.2017

Järv promemoria 2016-2017 (på finska)

JMS förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2016-2018 fi+sv (1335/2016), träder i kraft 28.12.2016

Varg promemoria 2016-2018 (på finska)

JMS förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016-2017

Lodjur promemoria 2016-2017 (på finska)

JMS förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2016-2017 (659/2016), träder i kraft 10.9.2016

Skoghönsfåglar promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017 (615/2016), träder i kraft 5.8.2016

Utter promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017 (614/2016), träder i kraft 5.8.2016

Östersjövikare promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2016–2017 (613/2016), träder i kraft 5.8.2016

Europeisk bäver promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2016–2017 (612/2016), träder i kraft 1.8.2016

Gråsäl promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2016-2017 (587/2016), träder på kraft 4.7.2016

Brunbjörn promemoria 2016-2017 (på finska)

JSM förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016-2019 (586/2016), träder i kraft 1.8.2016

Grågås promemoria 2016-2019 (på finska)

JSM förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2016-2017 (585/2016), träder i kraft 1.8.2016

Sädgås promemoria 2016-2017 (på finska)

2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2015-2016 (1488/2016)

Varg promemoria (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2015–2016 (1268/2015)

Lodjur promemoria 2015-2016 (på finska)

Ändringsförordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015-2016 (1239/2015)

Ändringsförordning - promemoria (på finska)

JSM:s förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015-2016 (1083/2015)

Tjäder, orre, järpe och ripa promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning förordning om begränsning av jakt på ejderhane 2015-2018 (1077/2015)

Ejderhane promemoria 2015-2018 (på finska)

JSM:s förordning om jakt på utter som sker med stöd av dispens under jaktåret 2015-2016 (869/2015)

Utter promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2015-2016 (868/2015)

Östersjovikare promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2015-2016 (867/2015)

Europeisk bäver promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2015-2016 (866/2015)

Gråsäl promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2015-2016 (856/2015)

Brunbjörn promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2015-2016 (789/2015)

Sädgås promemoria 2015-2016 (på finska)

JSM:s förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2013-2016 (572/2013)

Grågås promemoria 2013-2016 (på finska)

 

På andra webbplatser

Finlands Viltcentral: årliga jakttider