Kompensation för miljöpåverkan

Kompensation för miljöpåverkan är en flexibel mekanism som gör det möjligt att samordna utvecklingen av näringsverksamhet och miljöns intressen. Det primära är emellertid att undvika och minska miljöolägenheter och vidta restaureringsåtgärder. Kompensation berättigar inte miljöförstöring.

Kompensation är ett sätt att förbättra näringsverksamhetens hållbarhet, och med hjälp av kompensation kan man skapa nya möjligheter för affärsverksamhet och naturskydd. Möjliga tillämpningsområden är bland annat ekosystemtjänster, näringsämnen, klimatet och biologisk mångfald.

Jord- och skogsbruksministeriet inledde våren 2017 ett projekt där kompensationsmekanismer utvecklas. Det har redan gjorts en preliminär utredning i frågan.

Mer information