FI SV EN

Information och statistik

Statistik över jordbruks- och livsmedelssektorn i Finland och andra länder publiceras bl.a. av följande instanser:

Mer information

Jarmo Salonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162237   E-postadress: