Ekonomi

Budgeten för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgår till 2,6 miljarder euro. Cirka 85 % av utgifterna hänför sig till medlemskapet i EU.

Inom en nära framtid påverkas branschen av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som för med sig väsentliga förändringar.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdets anslag 2017, totalt 2 584 milj. euro (1 000 €).

Se också

Lösningar för Finland. Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering. 29.5.2015

Mer information