Ekonomi

Budgeten för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde uppgår till 2,7 miljarder euro. Cirka 85 % av utgifterna hänför sig till medlemskapet i EU.

Inom en nära framtid påverkas branschen av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som för med sig väsentliga förändringar.

Mer information

Matti Hyytinen, talousjohtaja 
jord- och skogsbruksministeriet, förvaltnings- och utvecklingssektorn, styrnings- och ekonomienheten Telefon:0295162225   E-postadress: