Miljöåtgärdernas effektivitet på gårdsnivå och gårdsbruksenheternas samarbetsformer, mervärdet av dem och effektiv informationsförmedling

För detta temaområde fick man söka finansiering i samband med Makera-ansökan hösten 2016. Projekten ger svar i synnerhet på följande frågor:

  • Hur kostnadseffektiva är de olika åtgärderna och driftsformerna eller driftsinriktningarna på gårdsnivå i förhållande till miljöeffekterna och gårdens totala ekonomi?
  • Mångfaldsåtgärdernas miljö- och kostnadseffektivitet?
  • På vilket sätt inverkar Finlands snäva sortiment av växtskyddsmedel på jordbruksmiljöns tillstånd och odlingen av nya växtarter och växtsorter?
  • Vilka alternativa växtskyddsmetoder är ekonomiskt lönsamma?

Ytterligare framfördes det önskemål om ett informationsförmedlingsprojekt "Från information till åtgärder":

  • Vad är effektiv informationsförmedling? Vilka är de viktigaste kanalerna för jordbrukare (tidningar, sociala media, virtuell information, opinionsbildare, rådgivare) och hur påverkar de?
  • Hur sker förankringen av den information som administrationen ger ut, vem förmedlar informationen och hur användbar är den?
  • Hur mycket förändras informationen från administrationen till jordbrukaren och var på vägen förändras den?
  • Vad styr jordbrukarens beslutsfattande utöver de ekonomiska incitamenten?
  • Vad är det bästa sättet att omvandla de nyaste forskningsresultaten till praktiken och få dem till jordbrukare och andra aktörer för användning?

Projekt som gäller temaområdet har ännu inte valts.