Vård av fiskresurser

Den centrala uppgiften för lagen om fiske är att reglera fiskerätten och -metoderna, vården av fiskbestånden samt förvaltningen av fiskerinäringen när det gäller användning och vård av fiskresurserna.

 

I bedömningen av fiskarternas bevarandestatus i Finland som publicerades 2010 har insjölax, havsöring, harr i havsområdet och öring i Saimen klassificerats som hotade fiskarter. För att förbättra vandringsfiskbestånden ska livsmiljöerna skyddas och förbättras, fiskvägar byggas, fiske styras och fiskar planteras.

Bilaga:

Fiskarternas bedömningen av bevarandestatus

På andra webbplatser:

Europeiska kommissionen, Förvaltning av fiskbestånd

 

 

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: