FI SV EN

Naturprodukter är en del av Finlands bioekonomiska reserv

Naturprodukter är bär, svamp, örter, sav och till exempel prydnadsväxter och råvaror till hälsoprodukter och kosmetiska produkter. Till skillnad från de andra jordbruks- och trädgårdsodlingssektorerna har naturproduktbranschen hög exportvolym: upp till hälften av skogsbären och skogssvamparna som plockats i saluföringssyfte exporteras.

Statsrådet styr verksamheten i naturproduktbranschen och kring naturresurserna genom

  • statsrådets redogörelse Smart och ansvarsfull naturresursekonomi

  • den nationella skogsstrategin 2025
    Ett av strategins mål är att den skogliga mångsidiga serviceaffärsverksamheten och naturresursbranschen växer. Att utnyttja möjligheterna kring naturprodukter kräver innovation, internationalisering, avancerad teknologi och utveckling av naturföretagande. Bland skogsstrategins projekt är der särskilt utveckling av statistikföringen som gäller naturproduktbranschen.

Satsningar på naturproduktbranschen

Företags- och projektstöden som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (2014–2020) ger också möjligheter att utveckla naturproduktbranschen. Det är möjligt att inleda olika informations- och samarbetsprojekt samt företagsspecifika utvecklingsåtgärder i mikro- och småföretag.

För att stärka branschens projektverksamhet, beviljas projektstöd även för koordinationsprojekt som är paraplyprojekt för programmets övriga naturproduktprojekt.

Naturprodukter är viktiga såväl ekonomiskt som socialt

När bärskörden är bra, plockas det årligen ca 50 miljoner kg för hemmabruk och 20 miljoner kg för kommersiella ändamål. Skogssvamp plockas det årligen 5-10 miljoner kg för hemmabruk och omkring 1,5 miljoner kg för försäljning. Örter plockas allt mer för att användas kommersiellt i livsmedels-, hälso- och kosmetikindustrins produkter samt inom näringssektorn.

I naturproduktbranschen finns över 200 företag som plockar, odlar eller ”halvodlar” naturprodukter. Att förbättra tillväxten för vilda växter ger säkrare skördar och minskar trycket på att plocka växter som lever vilt i naturen. Det är viktigt för arter som är sällsynta och som inte tål plockning.

Genom allemansrätten får var och en möjlighet att förtjäna pengar med naturprodukter, även utländska plockare.  I branschen finns flera hundar små förstainköps- och förädlingsföretag. De sysselsätter 2 000 – 3 000 personer och affärsomsättningen uppgår till ca 200 miljoner euro/år. Det totala värdet av de traditionella naturprodukterna, bär, svamp och vilt, är hundra miljoner euro per år.

Förutom inom primärproduktionen kan naturproduktbranschen öka affärsverksamheten till exempel inom livsmedels-, kosmetik- samt läkemedels- och naturmedicinindustrin. Naturprodukter kan också kombineras med olika välbefinnandetjänster och turism.  När det gäller att utveckla nya innovativa skogliga produkter och tjänster, samarbetar man över sektorsgränserna och nätverkar inom branschens olika affärsområden.

På vår webbplats
E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter (JMS:s pressmeddelande 26.6.2918)
Nationell skogsstrategi 2025
Statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik Mat2030

På andra webbplatser
Nätverk av naturföretagare (på finska)
Naturproduktbranschens handlingsprogram (på finska)
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
Arktiska Aromer

Mer information

Seija Ahonen-Siivola, överinspektör 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162173  


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190