Jakt och viltförvaltning

Med jakt avses att frilevande vilt fångas eller dödas samt att fångsten kommer i jägarens besittning.

Jakt ska alltid vara etiskt godtagbar och jakt ska bedrivas enligt principerna för hållbar användning. Jakt får inte äventyra viltbestånden, skada naturen i onödan eller vålla djuren onödigt lidande.

Viltförvaltning är aktivt arbete för viltet och dess livsmöjligheter. De viltvårdande åtgärderna kan indelas i kort- och långsiktiga åtgärder.

Syftet med viltförvaltning är att öka, bevara eller förbättra viltstammen och balansen mellan djurstammarna. Viltvårdande metoder är reglering av viltstammar, säkerställande och förbättring av viltets levnadsförhållanden.

 

På andra webbplatser

Forststyrelsens jakt- och fisketjänster

Finlands Jägarförbund