Aktuellt

Utöver lagstiftning styr flera nationella strategier och program användningen av Finlands skogar. Den viktigaste är den nyligen förnyade nationella skogsstrategin som sträcker sig fram till 2035. På den här sidan hittar du aktuell information om de strategier som styr skogspolitiken, uppdateringar i lagstiftningen och om styrningen av skogsvården.

Lagstiftning som ses över 2023:

 Stöd för beskogning av impediment
Incitamentsystemet för hållbart skogsbruk (Kemera/METKA)
Broschyren Metsäpolitiikan ajankohtaiskatsaus (mars 2023).