Aktuellt

Utöver lagstiftning styr flera nationella strategier och program användningen av Finlands skogar. Den viktigaste är den nyligen uppdaterade nationella skogsstrategin som sträcker sig fram till 2035. På den här sidan hittar du aktuell information om de strategier som styr skogspolitiken, uppdateringar i lagstiftningen och om styrningen av skogsvården.

Strategier och program

Uppdateringar av lagstiftningen och styrningen av skogsvården