Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådets projektregister innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet.

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Statsrådets projektregister

Jord- och skogsbruksministeriets lista över ärenden på remiss finns på adressen mmm.fi/sv/paremiss.