Hoppa till innehåll

Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de viktigaste projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådets projektregister innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet.

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.

Statsrådets projektregister

Jord- och skogsbruksministeriets lista över ärenden på remiss finns på adressen mmm.fi/sv/paremiss.

Naturligtvis närmat!

Naturligtvis närmat!

Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik.

Läs mera

Återvinning av näringsämnen från jordbruk

Återvinning av näringsämnen från jordbruk

Finland har åtagit sig att utvecklas som ett modelland för återvinning av näringsämnen.

Läs mera

Främmande arter

Främmande arter

Skadliga främmande arter motarbetas med hjälp av en strategi

Läs mera